Antalya'nın En Büyükleri Anketi 2011

Sayın Yetkili

Ülkemiz ekonomisinde önemli bir konuma sahip olan ilimizin ekonomik gücünü il çapında ortaya çıkartmak üzere “Antalya’nın En Büyükleri Projesi” başlatılmıştır.
Bu projeye anket formunu doldurarak destek vermenizi dileriz.

1.FİRMA BİLGİLERİ

Firma Ünvanı
Faaliyet Konusu
Faaliyet Kolu
Ticaret Sicil No   Oda Sicil No
Bağlı Bulunduğu Oda
Firma Adresi
Telefon No   Faks No
E-Posta
Firma  
Firma Yönetim Kurulu Başkanı
Firma Genel Müdürü
Firma unvanında değişiklik olmuş ise firmanın eski unvanı

2.EKONOMİK BİLGİLER

CİRO 2010
NET SATIŞ TUTARINIZ (TL)
(Gelir tablonuzdaki net satışlara eşit olmalıdır.)
DOLAYLI VERGİLER (ithalat vergileri hariç)
FİRMANIZIN V.D. ÖDEDİĞİ KDV TOPLAMI (TL)
(satışlar üzerindeki KDV – alışlar üzerindeki KDV)
FİRMANIZIN V.D. ÖDEDİĞİ ÖTV TOPLAMI (TL)
FİRMANIZIN V.D. ÖDEDİĞİ DİĞER (KDV+ÖTV HARİÇ) TOPLAMI(TL)
(Gelir ve Kurumlar vergileri /stopajları hariç)
İHRACAT
TUTARINIZ (FOB)
İTHALAT
TUTARINIZ (FOB)
İSTİHDAM
MAAŞ VE ÜCRETLE ORTALAMA ÇALIŞAN SAYISI
YATIRIM
FİRMANIZIN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ YATIRIM TUTARI (TL)
(Sadece yeni makine alımı, yeni fabrika ve ek tesis yatırımları alınacaktır.)

3.ÖZEL AMAÇLI BİLGİLER

ÜRETİM 2009 2010
ÜRETİMDEN SATIŞLAR TUTARINIZ (TL)
(Kendi ürettiğiniz mallardan yapılan net satışlar)*
KAPASİTE ORANI 2009 2010
FİRMANIZIN ORTALAMA ÜRETİM KAPASİTE KULLANIM ORANI (%)
* Üretimden satışlar, üretim sürecinden geçirilmeden aynen alındığı gibi satılan ticari malları kapsamamaktadır. Üretimden satışlar, tüm satış vergileri, fonlar ve KDV hariç olarak verilmelidir.

4.ARGE

FİRMANIZDA AR&GE BİRİMİNİZ
AR&GE BİRİMİNDE ÇALIŞAN KİŞİ SAYISI
2010 YILINDA FİRMANIZDA YAPILAN AR&GE ÇALIŞMASI
AR&GE ÇALIŞMASI YAPILDI İSE KONUSU VE NİTELİĞİ
2010 YILI AR&GE GİDERLERİNİZ (TL)
(Gelir tablonuzdaki araştırma ve geliştirme giderleri ile tutarlı olmalıdır.)

5.MARKA

TPE’NE TESCİLLİ MARKA/MARKALARINIZ
TESCİLLİ MARKA/MARKALARINIZ VARSA…
MARKA İSMİ TESCİL TARİHİ SATIŞ MİKTARI
VARSA FİRMANIZIN YURTİÇİ VE/VEYA YURTDIŞI PİYASALARDAKİ 2010 YILI SATIŞ TUTARI/TUTARLARI (MİLYON TL) VE MARKASI/MARKALARI
 
YAYINLANMASINI İSTEMEDİĞİNİZ BİLGİLERİ LÜTFEN BELİRTİNİZ

6.ANKET FORMUNU DOLDURANIN KİŞİNİN

Adı Soyadı
(Firma Yetkilisinin imza ve kaşesi ile gönderilmelidir.)
Firmadaki Görevi
Telefon No   Faks No
E-Posta
   

GİZLİLİK BİLDİRİMİ

Firmaların verdiği tüm bilgiler “Antalya’nın En Büyükleri” sıralamasına girmeniz için kullanılacak ve bu bilgiler firmanız istemediği takdirde kesinlikle gizli tutulacaktır. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası dışında hiç kimse mali bilgilerinizi görmeyecektir. Başvurular üzerinden yapılacak araştırma sonuçları raporlanırken beyan edilen bilgiler toplulaştırılarak kullanılacaktır.

ANKET FORMU İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER (2010 yılına ait)
1.Firmanın gelir tablosu
2.Firmanın bilançosu
3.Firmanın Gelir veya Kurumlar Vergisi tutarını belirten tahakkuk fişi fotokopisi ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi
4.Firmanın 2010 yılında yaptığı sabit kıymet yatırımlarının listesi
5.Tescilli marka/markalarınız varsa TPE belgeleri


NOT: Kurumlar Vergisi Beyannamesi (e-beyanname yoluyla verilmiş Kurumlar Vergisi beyannamesinin kabul edilebilmesi için beyanname tahakkuk fişi ile birlikte) veya yeminli mali müşavir onaylı kapanış bilançosu ve ayrıntılı gelir tablosunun iadeli taahhütlü posta/kargo veya e-posta (info@atso.org.tr) yoluyla Odamıza gönderilmesi gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOT:
ANKETİNİZ EKLİ BELGELER İLE BİRLİKTE DİKKATE ALINACAKTIR. ÜNVAN, KAŞE VE YETKİLİ İMZA OLMADIĞI VE YANLIŞ BİLGİ VERİLDİĞİ TAKDİRDE FİRMA DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
 

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2018 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination