Geçici İş Göremezlik Ödemeleri

1 Ağustos 2012 Çarşamba

Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden alınan 25.07.2012 tarihli yazıda; kurumla anlaşmalı özel ve kamu sağlık hizmet sunucularınca kısa vadeli sigorta kolları geçici iş göremezlik ödeneğinin elektronik ortamda hak sahiplerinin hesaplarına aktarılması amacıyla ‘’Geçici İş Göremezlik Süreç İyileştirme Projesi’’ kapsamında yürütülen çalışmada 2. ve 3. basamak sağlık hizmet sunucuları tarafından doldurulması gereken tek hekim raporu, sağlık kurulu raporu ile iş göremezlik belgesinin elektronik ortamda düzenlenmesi ve yetkili sosyal güvenlik merkezine elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin uygulamanın 16.07.2012 tarihi itibariyle başladığı bildirilmiştir. 


Bu proje kapsamında, işverenlerin istirahatlı bırakılan sigortalılar için çalışmadığına dair bildirim girişlerini yapacakları test adresinin http://uyg.sgk.gov.tr/vizete/welcome.do olduğu belirtilmiştir.


Ayrıca 5510 sayılı Kanunun 4.maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamındaki sigortalılar için geçici iş göremezlik ödeneği (iş kazası, meslek hastalığı, hastalık, analık ve emzirme ödeneği) ödemelerinin 2008 yılından itibaren PTT bank şubeleri aracılığıyla yapıldığı, bu defa da Sosyal Güvenlik Kurum Başkanlık Makamının Olur’una istinaden 09.07.2012 tarihinden itibaren geçici iş göremezlik ödemelerinin hak sahiplerinin T.C kimlik numaraları ile T.C Ziraat Bankası A.Ş şubeleri aracılığıyla yapılacağı bildirilmiştir.


İş göremezlik ödemelerinin www.sgk.gov.tr/E-sgk/E-Hizmetler/İş göremezlik ödeme/ ödeme görme 4a-4b ekranından takip edilebildiği, İş göremezlik işlemlerinin takibi sonrasında sigortalıların kuruma gelmeden ücretlerini T.C Ziraat Bankası A.Ş şubelerinden alabilecekleri belirtilmiştir.


Üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunulur.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2018 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • Antalya Kadın Müzesi