Hafta Sonu Tatili Çalışma Ruhsatı

15 Kasım 2011 Salı

Hafta Tatili Hakkında Kanunun 4’üncü ve 5’inci maddesinde sayılan ve hafta tatilinden istisna tutulan işyerlerinin, hafta tatillerinde çalışabilmeleri için ayrıca ilgili belediyelere başvurarak ruhsat alma zorunluluklarının bulunmamasına ilişkin TESK tarafından İçişleri Bakanlığına yapılan başvurunun reddedilmesi üzerine bu işlemin iptali istemiyle Ankara 1. İdare Mahkemesinde açılan dava neticesinde; Hafta Sonu Tatili Ruhsatı ile ilgili olarak Ankara 1.İdare Mahkemesi ve Danıştay 8.Dairesi tarafından 394 Sayılı Hafta Sonu Tatili Kanunun 4’üncü ve 5’inci maddelerinde (istisnai olarak) sayılan işyerlerinin “Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı” almalarına gerek olmadığı yönünde kararlar alınmıştır.


Buna göre; Hafta Tatili Hakkında Kanunun 4’üncü ve 5’inci maddelerinde sayılan, lokantalar, fotoğrafhaneler, kahvehaneler, fırıncılar, yalnız sebze, yaş meyve ve tütün satanlar, matbaalar, münhasıran yevmi gazete bayileri, umumi bahçeler, tiyatrolar, spor, konferans ve konser salonları, sinemalar, halkı eğlendirmeye mahsus oyun mahalleri, kulüpler, piyango bileti satış şubeleri, hanlar, oteller, hamamlar, liman, iskele ve istasyon, gümrük ve antrepolardaki tahmiliye ve nakliye şirket ve cemiyetleri, yapıcılık, tuğlacılık gibi işlerle, tütün, incir, üzüm, meyan kökü, zeytin, ağaç palamudu, susam, fındık, pancar gibi zirai ve sınai mahsulatın işlenmesi ve manipülasyonu gibi açık havada ve senenin bir kısmında yürütülen veya faaliyeti mevsime tabi olan işler veya bu işlerin yürütüldüğü müesseseler, turistik, hediyelik ve hatıra eşya satan ticarethane ve müesseseler, nalbantlar, alet ve edevatı ziraiye tamircileri Pazar günü işyerlerini açmaları için belediyeden ruhsat alarak harç ödemeleri gerekmemektedir.

 

Yine aynı Kanuna göre; kasaplar da Pazar günü saat 13:00’a kadar belediyeden ruhsat alarak harç ödemeden işyerlerini açık bulundurabileceklerdir.

 

Bu itibarla, bahsi geçen konu ilgili sektörlerdeki üyelerimize önemle duyurulur.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2018 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • Antalya Kadın Müzesi