Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik

3 Mayıs 2013 Cuma

TOBB’dan alınan 29.04.2013 tarih ve 10346 sayılı yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atıfla, Türkiye’nin 24 Mayıs 2004 tarihinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine (BMİDÇS); 26 Ağustos 2009 tarihinde ise Kyoto Protokolüne taraf olarak iklim değişikliğine yönelik yürütülen küresel mücadelede yerini aldığı ve ülkenin Kyoto Protokolünün ilk yükümlülük döneminde (2008-2012) sayısallaştırılmış sera gazı azaltım veya sınırlama yükümlülüğünün bulunmadığı hatırlatılmıştır.


Ancak söz konusu yazıda, 2012 yılı sonrası uluslararası iklim rejimine yönelik olarak devam eden müzakerelerde emisyon azaltım faaliyetlerinin veya taahhütlerinin ölçülebilir, raporlanabilir, doğrulanabilir (MRV) olmasının tüm tarafların üzerinde anlaştığı bir konu olduğu ve yeni dönemde MRV konusunun çok daha fazla önem kazanmasının ve ülkelerin iklim değişikliği ile mücadele kapsamında yaptıkları her faaliyetin MRV olmasının beklendiği belirtilmiştir. Bununla birlikte, Çevre Faslı kapsamında ülkemizin uyumlaştırmakla yükümlü olduğu mevzuat içerisinde sera gazlarının izlenmesi ve ticareti ile ilgili de direktiflerin bulunduğu vurgulanmıştır.

 

Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Sera Gazı Emisyonların Takibi Hakkında Yönetmeliğinin 25 Nisan 2012 tarih ve 28274 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin başarılı bir şekilde uygulanması için, ilgili tüm tarafların kapasite geliştirme çalışmalarını yapmaları ve sürece hazırlanmalarını teminen bir geçiş dönemi verildiği, tesislerin sera gazı emisyonlarını izleme yükümlülüğünün ise 2016 yılında başlayacağı belirtilmiştir. Bu çerçevede, Yönetmeliğin 7. maddesi uyarınca Yönetmelik’in Ek-1’inde yer alan faaliyetleri yürüten işletmelerin her yılın 30 Nisan tarihine kadar bir önceki yılın 1 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasında izlenen sera gazı emisyonlarını Türkiye Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş doğrulayıcı kuruluşlara doğrulatarak Bakanlığa raporlamak zorunda oldukları ifade edilmiştir. Ayrıca, Yönetmelik uyarınca işletmelerin sera gazı emisyonu izleme planlarını hazırlayarak, sera gazı emisyonlarının ilk izlemeye başlandığı tarihten en az altı ay önce ve ilk periyot için Haziran 2014 tarihine kadar onaylatmak üzere Bakanlığı göndermek zorunda oldukları bildirilmiştir.

 

Bu bağlamda, Yönetmelikte yer alan izleme ve raporlama yükümlülüklerine ilişkin Avrupa Birliği’nin 601/2012/EC sayılı “Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ” ve Avrupa Birliği’nin 600/2012/EC sayılı “Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması Hakkında Tebliğ” taslaklarının ilgili Bakanlıkça hazırlanmış olduğu, bu konuda çalışmaların devam ettiği belirtilmiştir.

 

Dünya Bankası tarafından gelişmekte olan ülkeler ile yükselen ekonomilerin piyasa mekanizmalarından etkin olarak yararlanmaları için gerekli kapasite gelişiminin sağlanması amacıyla, Karbon Piyasasına Hazırlık Ortaklığı (PMR) adıyla teknik destek programının hayata geçirilmiş olduğu ve söz konusu teknik destek programından ülkemizin de yararlanması için hazırlık hibesinin sağlandığı ifade edilmiştir. Bu kapsamda, Bakanlıkça hazırlanan proje dokümanına yönetmelikle ilgili kapasite geliştirme faaliyetlerinin hâlihazırda eklenmiş olduğu, Yönetmeliğin ön uygulamasının yapılması amacıyla söz konusu proje kapsamında seçilecek sektörler için kapasite geliştirme ve teknik destek sağlanarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na raporlamalarına ilişkin pilot proje çalışması yapılmasının planlandığı belirtilmiştir.

 

Söz konusu Yönetmelik kapsamına giren ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gerçekleştirilecek olan Yönetmeliğin pilot uygulamasına dahil olmak isteyen gönüllü sektörlerin 8 Mayıs 2013 tarihine kadar TOBB’a (kadri.tastan@tobb.org.tr) bildirilmesi talep edilmiştir.

 

İlgili üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunulur.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2018 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • Antalya Kadın Müzesi