Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı 12. Proje Çağrısı (son başvuru tarihi 07 Nisan 2017)

14 Şubat 2017 Salı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün her yıl araştırma projelerine yönelik kullandırdığı destek programı başvuruları başladı. Tarımda Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) desteği 10 kat arttırıldı. Proje başına verilecek destek tutarı 300 bin liradan 3 milyon liraya çıkarıldı. Destekten yararlanmak isteyenlerin üyelerimizin 4 Nisan 2017 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir.


 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı 12. Çağrı kapsamında Proje Başvurusu için gerekli belgelerin proje internet adresinden indirilerek başvuru kılavuzundaki talimatlara göre doldurulması ve istenen diğer belgelerle birlikte bir başvuru klasörü içerisinde TAGEM'e iletilmesi gerekmektedir. 

Programın amacı Tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda;
• Özel sektör Ar-Ge kültür ve kapasitesinin geliştirilmesi,
• Yeni tür, çeşit, teknoloji, model, ürün vb. geliştirilmesi,
• Çıktıların; çiftçiler ve tarımsal sanayicilere aktarılmasıdır. 

Bu kapsamda belirlenen 2017 Yılı Öncelikli Ar-Ge Konuları;
1. Bahçe bitkileri
2. Bitki sağlığı
3. Tarım ekonomisi
4. Gıda ve yem
5. Hayvan sağlığı
6. Tarla bitkileri
7. Toprak-su kaynakları
8. Tarımsal mekanizasyon
Başlıkları altında, http://www.tarim.gov.tr/TAGEM/Menu/7/Ar-Ge-Destek-Programi web sayfasında belirtilmekte olup proje başvurusu yapılacak çalışmanın söz konusu Öncelikli Ar-Ge Konuları kapsamında olması gerekmektedir.

Başvuru Adresi
Proje Başvuru Klasörü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne (TAGEM) (Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Kampüsü İstanbul Yolu Üzeri, No:38, 06171 Yenimahalle / ANKARA) hitaben yazılmış yürütücü kurum üst yazısı ekinde, elden, kargo veya posta yolu ile ulaştırılmalıdır.

Başvuru Takvimi
12. Çağrı kapsamında başvuruların alınmasına bu kılavuzun TAGEM internet sitesinde ilan edilmesiyle başlanır. Başvuru yapılabilecek son tarih 07 Nisan 2017 Cuma günü saat 18:00'dir. (Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek olup posta, kargo veya başka sebeplerden kaynaklanan gecikmelerden TAGEM sorumlu değildir.)

12. Ar-Ge Destek Programı Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.

KOBİ ve Yatırım Destekleri Müdürlüğü

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2018 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • Antalya Kadın Müzesi