Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkındaki Yönetmelik

20 Mart 2017 Pazartesi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan alınan 07.03.2017 tarih ve 31508333-320.03.01-E.135/12681 sayılı yazı ile; 06.08.2011 tarihli ve 28017 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkındaki Yönetmelik gereği (umum servis aracı, personel servis aracı ile okul taşıtı hariç olmak üzere) ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapılan taksi, taksi dolmuş, minibüs, otobüs ve kamyonetler ile kiralık otomobil cinsi motorlu araçları ve bu araçlarla çekilen hafif römorklar üzerine reklam uygulanabilmesi için Büyükşehir Belediyesinden her yıl “Ticari Araç Reklam İzin Belgesi” ve “Ticari Araç Reklam Yetki Belgesi” alınmasının zorunlu olduğu, ayrıca alınacak izinden sonra yapılan reklamın İlan ve Reklam Vergisi beyannamesinin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına verilmesi gerektiği bildirilmiştir.Karayolları Trafik Kanunun 26. Maddesinde “Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, araçlara izinsiz, reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerinin takılması, yazılması, sesli ve ışıklı donanımları bulundurulması” durumunda ceza tutarı ile 5 ceza puanının sürücülere ve araç işletenlere uygulanacağı bildirilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun gereğince kamu zararına meydan vermemek ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince vergi ziyana sebep olmamak amacıyla, Antalya il mülki sınırlarında faaliyet gösteren ticari taksi, taksi dolmuş, minibüs, otobüs ve kamyonetler ile kiralık otomobil cinsi motorlu araçları ve bu araçlarla çekilen hafif römorklar üzerine uygulanan reklamlara ilişkin gerekli izin ve yetkilerin alınması ve verginin yatırılması için Mali Hizmetler Daire Başkanlığı İlan ve Reklam Şube Müdürlüğüne başvurulması talep edilmiştir.

İlgili üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunulur.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2018 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • Antalya Kadın Müzesi