Şehirlerarası Yolcu Taşıma Hizmeti İle Servis ve Turizm Taşımacılığı Hizmetinin Erişilebilir Hale Getirilmesine Dair Yönetmelik

28 Nisan 2017 Cuma

TOBB’dan alınan 18.04.2017 tarih ve 0515/216 sayılı yazı ile, engellilerin toplumsal hayata katılımı için temel gerekliliklerin biri olan erişilebilirliği sağlamak üzere 01.07.2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici 3. üncü maddesine dayanılarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanan “Şehirlerarası Yolcu Taşıma Hizmeti İle Servis ve Turizm Taşımacılığı Hizmetinin Erişilebilir Hale Getirilmesine Dair Yönetmelik”in 13.01.2017 tarihli ve 29947 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı bildirilmiştir.


Konu ile ilgili olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından TOBB’a iletilen 17.03.2017  tarih ve 25269672-010-99E.697 sayılı yazıda; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca gönderilen yazıya atıfla, söz konusu Yönetmelik kapsamında yer alan hükümlerin uygulanması, yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerle ilgili olarak 5378 sayılı Kanunun geçici üçüncü maddesi kapsamında işlem yapılabileceği ve ilgililerin gerekli tedbirleri almaları konusu bildirilmiştir.

İlgili üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunulur.

    Bilgi için:
    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
    Z.Ö. Hatipoğlu 0(312) 218 21 93

   


 

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2018 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • Antalya Kadın Müzesi