Oda, Borsa ve Birlik Aidatlarında Yeniden Yapılandırma Af Duyurusu

14 Haziran 2017 Çarşamba

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7020 Sayılı Kanunun Odamız ile ilgili maddesinde, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin odalara olan aidat borç asıllarının ödenmemiş olan kısmı yer almaktadır. Buna göre;


• Anılan madde 31.03.2017 (bu tarih dahil) tarihinden önceki alacakların tahsilini düzenlemekte olup, üyelerin taksitlendirme imkanından yararlanabilmesi için 31 Temmuz 2017 tarihine kadar üyesi olduğu Oda’ya müracaatı gerekmektedir. 

• Başvuru üzerine, oda tarafından üyenin asıl alacağı olan toplam meblağ üyenin talebi doğrultusunda azami 6 takside bölünebilecektir. 

• En fazla 6 eşit taksitte olmak üzere; taksitli ödeme yapmak isteyen üyelerimiz başvuru dilekçelerinde belirtmek kaydıyla, ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar (31 Ağustos 2017 tarihine kadar) aidat borç aslının tamamını yatırarak da kanun hükmünden yararlanabilecektir.

• Bu kapsamda ödenmesi gereken tutarların ön görülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir.

• Yasadan yararlanmak isteyen borçluların belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra, dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir. Bu durumda adına icra takibi başlatılan borçlu üyelerimizin, mahkeme ve icra masrafları ile vekalet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır.

• 6736 Sayılı Kanuna göre borçları yapılandırılan veya yapılandırma başvurusunda bulunan üyelerimize bu Kanundan yararlanma imkanı tanınmamaktadır.

Ayrıca af kapsamında olmayan,  2017 yılı 1.taksit aidat ödemeleri için son ödeme tarihi 30 Haziran 2017’dir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Mali İşler Müdürlüğü
Telefon : 0.242.314 37 74 - 314 37 75

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2018 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • Antalya Kadın Müzesi