El İlanlarının Mühürlenmesine Dair Bilgilendirme

14 Haziran 2017 Çarşamba

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan alınan 08.06.2017 tarih ve 31508333-320.03.01-E.352/27610 sayılı yazı ile; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 12. maddesine atıfla, il mülki sınırları içerisinde ilan ve reklam amacıyla bastırılan el ilanlarının dağıtımının yapılmadan önce mutlaka belediyeye bildirilerek izin alınması ile ilan ve reklam vergisi tahakkuk ve tahsilatının yapılmasına müteakip, dağıtılacak el ilanlarının mühürlenmesi gerektiği bildirilmiştir.
Yukarıda açıklanan Kanun hükümleri doğrultusunda, Antalya Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Şube Müdürlüğü Mühürleme Merkezi’nin açıldığı, gerçek veya tüzel kişiler tarafından işletilmekte olan firmaların faaliyeti ne olursa olsun dağıtılması düşünülen her türlü el ilanı ve broşürlerin dağıtımı yapılmadan önce Mühürleme Merkezine başvurulması gerektiği, aksi taktirde 213 sayılı V.U.K.’nun 341. maddesi gereğince işlem yapılacağı bildirilmiştir.

Üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunulur.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2018 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • Antalya Kadın Müzesi