SGK Borçlarının Yeniden Yapılandırma Duyurusu

19 Haziran 2017 Pazartesi

2017/Mart öncesine ait sosyal güvenlik alacakları ve bunların gecikme ceza borcu bulunan faal/gayri faal şirketlerin, şirket ortak ve yöneticilerinin 7020 sayılı Kanun kapsamında getirilen fırsattan yararlanmalarını teminen, gerek kendi sigortalıklarından gerekse çalıştırmış oldukları sigortalıklara ilişkin borcu bulunması halinde, Sosyal Güvenlik Kurumuna 30 Haziran 2017 tarihine kadar başvuruda bulunmaları halinde;


SGK Borçlarının Yeniden Yapılandırma Duyurusu


- İdari Para Cezalarında Anaparanın Yüzde 50’si Silinecek

Yapılandırma kapsamında, idari para cezalarında gecikme cezalarının yanı sıra borç asıllarının da yüzde 50’si silinecek ve buna ilişkin gecikme zammı ve gecikme zammı tutarları terkin edilecektir.

- Fer’i Borçlarda İndirim 
Yapılandırma kapsamına giren alacakların; asıllarının kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olması şartıyla; fer’i alacağın % 40’ının ödeme süresi içerisinde peşin ya da taksitle ödenmesi halinde aslı ödenmiş fer’i alacağın % 60’ının tahsilinden vazgeçilecektir.

• Yapılandırma için herhangi bir teminat istenmeyecek,
• Tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminatlar iade edilecek,
• Tatbik edilen hacizlere konu mallar borçlunun talebi halinde satılabilecek,
• İlk taksit ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilecek,
• Borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır.
• İlana çıkmış satışlar yapılandırmaya müracaat edilmesi halinde durdurulacaktır.

İhale ve inşaat işyerleri için;
• Borçların tamamının ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı verilecektir.
• Tüm borçları karşılayacak tutarda teminat verilmesi halinde, yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı verilebilecektir.
• Cari dönem prim borçlarını ödemek şartıyla sigorta prim teşviklerinden yararlanabileceklerdir.
• Yapılandırmanın bozulması halinde yararlanılan teşvikler geriye yönelik iptal edilmeyecektir.

Siz değerli üyelerimizin bu fırsattan yararlanması hususunu önemle duyururuz. 


Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2018 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • Antalya Kadın Müzesi