ATSO Geleneksel Ödül Töreni

4 Ağustos 2017 Cuma

Bilindiği gibi, ATSO, başarılı gerçek ve tüzel kişi üyelerini teşvik etmek amacıyla her yıl “Geleneksel Ödül Töreni” düzenlemektedir.


Bu yıl, geçmiş yıllardaki kategorilere ilave olarak, Odamızın “ATSO İnovasyon Yılı” çalışmaları kapsamında, Antalya vizyonuna katkı sağlamak amacıyla “Antalya İnovasyon Ödülü” kategorisi eklenmiştir.

Vergi, döviz kazandırıcı hizmetler ve SGK/istihdam kategorilerinde ilk 3’e, temsilciliklerimiz gelir ve kurumlar vergisinde ise birinci sırada olanlara ödül verilecektir.

Ödül Kategorileri

1. Vergi Kategorisi
• Gelir Vergisi
• Kurumlar Vergisi
• Gelir Vergisi MSİ-GMSİ
• Temsilcilikler Gelir Vergisi
• Temsilcilikler Kurumlar Vergisi

2. Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kategorisi
• İhracat Döviz Geliri
• Yaş Sebze-Meyve İhracat Döviz Geliri
• Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatı 
• Konaklama Tesisleri Döviz Geliri
• Seyahat Acentaları Döviz Geliri

3. SGK /En Fazla İstihdam Sağlayan Firmalar
• Antalya (Odaya bağlı ilçeler dahil)

4. Antalya İnovasyon Ödülü

1, 2 ve 3’üncü maddelerdeki kategorilerde değerlendirmeler aşağıdaki kriterler dikkate alınarak yapılacaktır:
- Firma merkezinin Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı olması gerekmektedir.
(Konaklama Tesisleri ve Seyahat Acentaları Döviz Geliri kategorisinde bu şart aranmaz)
- Firmanın Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’na törenin yapılacağı takvim yılından önceki yıllara ait aidat borcunun bulunmaması gerekmektedir.
- Döviz kazandırıcı işlemlere ilişkin kategorilerde, Süs Bitkileri ve Mamulleri ihracatında 2.000.000 (iki milyon) ABD $’ı, diğerlerinde ise 4.000.000 (dört milyon) ABD $’ı ve üzerindeki beyanlar değerlendirmeye alınacaktır.
- 2016 yılı içerisinde kazandırılan döviz miktarının mutlaka ABD $’ı olarak belirtilmesi, banka beyan yazılarının imzalı asıllarının teslim edilmesi gerekmektedir.
- Döviz kazandırıcı hizmetler-ihracat genel kategorisinde firmaların “tax free” yoluyla gerçekleştirdiği hizmet değerlendirmeye alınacaktır.
- Beyanların, firma üst yazısı olacak şekilde temsile yetkili kişi tarafından (Genel Müdür-İşletme Müdürü ve/veya Mali Koordinatör/Muhasebe Müdürü) imza edilerek gönderilmesi zorunludur.
- Döviz kazandırıcı hizmetler kategorisinde beyanların doğruluğundan üyelerimiz sorumlu olacaktır.
- Vergi kategorilerinde değerlendirme Vergi Daireleri ve Mal Müdürlüklerinin sıralama listelerine göre yapılacaktır.
- En fazla istihdam sağlayan firmalar kategorisinde değerlendirme SGK Antalya İl Müdürlüğü’nden alınan sıralama listelerine göre yapılacaktır.

Antalya İnovasyon Ödülü:
Oda üyeliği koşulu aranmaksızın, Antalya’da yerleşik bir veya birden fazla kişi ile kurum ve kuruluşun başvuruda bulunabileceği “Antalya İnovasyon Ödülü”nün kapsamı, koşulları, değerlendirme kriterleri vd. hususları içeren şartnamesi ekte yer almaktadır.

ATSO Geleneksel Ödül Törenindeki Döviz Kazandırıcı Hizmetler kategorisine başvuru yapacak olan üyelerimizin, firma bilgi formunu doldurarak, banka beyan yazısı ve ilgili dokümanlarıyla birlikte, en geç 21 Ağustos 2017 Pazartesi günü mesai sonuna kadar ilgili birimlerimize teslim etmeleri gerekmektedir.

Önemle duyurulur.

Detaylı bilgi için iletişim:
Antalya İnovasyon Ödülü 0.242.314 38 36
İhracat kategorileri            0.242.314 37 60
Turizm kategorileri            0.242.314 38 36
Vergi kategorileri               0.242.314 37 71

İlgili Dokümanlar:
Antalya İnovasyon Ödülü Şartnamesi
Banka Beyan Yazısı Örneği
Firma Bilgi Formu  

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2018 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • Antalya Kadın Müzesi