Taşıt Uygunluk Belgesi

7 Ağustos 2017 Pazartesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 03.08.2017 tarih ve 12257 sayılı yazı ile, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün yazısına atıfla; 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren ve 24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan, ADR gerekliliklerini karşılamayan, 2014 ve öncesi model yılına sahip araçların eski araç olarak tanımlanmakta olduğu ve bu araçlara söz konusu Yönetmeliğin Geçici 1. maddesine göre,


• 2014 model taşıtlar için 01.07.2017 tarihine kadar,
• 2013 model taşıtlar için 31.12.2017 tarihine kadar,
• 2012 model taşıtlar için 01.07.2018 tarihine kadar,
• 2009-2011 model taşıtlar için 31.12.2018 tarihine kadar,
• 2005-2008 model taşıtlar için 01.07.2019 tarihine kadar,
• 2004 model taşıtlar için 31.12.2019 tarihine kadar Taşıt Uygunluk Belgesi alma şartı getirildiği bildirilmiştir.

Yine aynı yazının devamında, 2014 ve öncesi model araçların sisteme dahil edilmeleri amacıyla asgari teknik kriterlerin belirlendiği “Tehlikeli Madde Taşıyan Eski Araç ve Üst Yapıların Muayene ve Belgelendirmeleri Hakkında Yönerge”nin 30.12.2016 tarihli ve 98853 sayılı Bakan Olur’u ile yayımlandığı belirtilmiştir. Ayrıca, bugüne kadar yapılan muhtelif çalışma ve duyurularına rağmen tehlikeli madde taşımacılık faaliyetinde bulunan ve Durum Tespit Belgesi almış olan 2014 model yılına sahip çok az aracın Taşıt Uygunluk Belgesi almak üzere ilgili Bakanlık tarafından yetkilendirilen TSE’ye başvuruda bulunduğunun tespit edildiği vurgulanmıştır.

Bu itibarla, ülkemizde tehlikeli madde taşımacılık faaliyetlerinin etkilenmeden devamını temin etmek, hizmet alanlar açısından oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçebilmek amacıyla; 1 Ekim 2017 tarihine kadar muayene randevusu alan 2014 model yılına sahip tehlikeli madde taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan araçların cezai müeyyide uygulanmamasına son bir kez olmak üzere ilgili Bakan Olur’u gereğince aşağıda belirtilen şartlarda izin verileceği bildirilmiştir.
- İsim ve adresleri
www.tse.org.tr internet sitesinde yer alan ve ilgili Bakanlık tarafından yetki verilmiş olan muayene merkezleri ile TSE’de verilen Üretici Yeri Uygunluk Belgesi sahibi tank üreticilerinden 1 Ekim 2017 tarihine kadar muayene randevusu alan ve bunu bir örneği ekte yer alan randevu kağıdı ile belgeleyen 2014 model araçlar, randevu kağıdında belirtilecek olan muayene tarihine kadar mevcut faaliyetlerini sürdürebilecekleri ve rafinerilerden dolum yapabilecekleri bildirilmiştir.
- Yukarıda belirtilen uygulamanın, 1 Ekim 2017 tarihinden önce başvuruda bulunarak muayene randevusunu aldıklarını, TSE ile koordineli olarak Muayene Merkezleri tarafından verilecek randevu kağıdı ile belgeleyen araçlar için geçerli olduğu belirtilmiştir. Randevu kağıdı almak için yapılacak başvurularda; aracın Durum Tespit Belgesi ve Araç Ruhsat fotokopileri ile Muayene merkezlerine gidileceği bildirilmiştir.
- 1 Ekim 2017 tarihine kadar randevu almayan, Taşıt Uygunluk Belgesi olmayan, randevu kağıdı da almamış taşıtlara yapılacak denetimde ilgili tüm taraflara gerekli idari para cezalarının tatbik edileceği bildirilmiştir.
- Söz konusu uygulanmadan faydalanmak için muayene randevusu alma süresinin 1 Ekim 2017’de son bulacağı, 1 Ekim 2017 tarihinden sonra muayene randevusu alınan araçların faaliyetine ve rafinerilerinden dolum yapmasına izin verilmeyeceği belirtilerek, aksi taktirde yapılan denetimlerde ilgili tüm taraflara idari para cezası tatbik edileceği bildirilmiştir.
- Yol kenarı denetimlerinde, 1 Ekim 2017 tarihinden önce muayene başvurusunda bulunulduğu randevu kağıdı ile belgelenmiş olan 2014 model aracalar için, Yönetmelikte belirtilen Taşıt Uygunluk Belgesi ile ilgili cezai müeyyideler uygulanmayacağı bildirilmiştir.
- Muayene merkezleri tarafından verilecek randevu kağıdında belirtilen muayene tarihini geçiren ve/veya tekrar muayene randevusunda bulunan araçların, bu uygulamadan yararlanamayacağı bildirilmiştir.
- Muayene merkezleri tarafından verilecek randevularda muayene tarihinin 31.12.2017 tarihini geçmeyeceği, randevu alma sürecinde belirli Muayene Merkezlerindeki yığılmaların TSE tarafından diğer Muayene Merkezlerine dağıtım yapılmak suretiyle önleneceği bildirilmiştir.

Yukarıda belirtilen şartlar dışında tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan ve Taşıt Uygunluk Belgesi alma zorunluluğu olan 2014 model yılına sahip araçların, mevcut faaliyetlerine ve rafinerilerden dolum yapmasına hiçbir şekilde izin verilmeyeceği ve bu araçlar ile yapılacak taşımalara taraf olanlara ilgili yönetmelikte belirtilen cezai müeyyidelerin uygulanacağı bildirilmiştir.

İlgili üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunulur.

Bilgi için: 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ahmet Karakaş 0(312) 218 22 48

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2018 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • Antalya Kadın Müzesi