Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulaması

8 Ağustos 2017 Salı

TOBB’dan alınan yazıda, sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin olarak her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma ve üretimin tüketimi karşılamadığı ürünlerde ise kota başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı bildirilmektedir.


Konu ile ilgili Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazıya atıfla, sanayicilerimiz tarafından kullanılan AB ve Türkiye'de yeterli üretimi olmayan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki eşya için tarife kontenjanı açılması ya da bu ürünlerin gümrük vergilerinin askıya alınmasına ilişkin başvuruların en geç 15.08.2017 tarihine kadar  Ekonomi Bakanlığı'na intikal ettirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Sanayicilerimizin EK-1 ve EK-2 'de yer alan listeyi özellikle incelemesinin önemi vurgulanmakta ve bu listede, sanayicimizden talep gelmesi halinde tarife kontenjanı açılması ihtimali yüksek olan ürünlerin yer aldığı belirtilmektedir.

EK-3'de yer alan hali hazırda gümrük vergisi askıya alınmış eşyayı üreten ve bu ürünlerin askıya alma listesinden çıkarılmasını talep eden sanayicilerimizin ise en geç 01.11.2017 tarihine kadar Ekonomi Bakanlığı'na iletmeleri gereği bildirilmektedir.

Ayrıca, AB ya da Türk firmalarınca 01.07.2018 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin listenin 2017 Aralık ayı içerisinde http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bta adresinde yayımlanacağı bildirilerek bu ürünlere ilişkin itiraz ya da eş başvuruların Ekonomi Bakanlığı'na en geç 01.01.2018 tarihine kadar  intikal ettirilmesi gereği vurgulanmıştır.

Aynı yazıda, başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar Ekonomi Bakanlığı'ndan evrak kayıt numarası almış olmasının gereğine işaret edilerek, başvurulara ilişkin formlara yazıda yer alan linkten ulaşılabileceği bildirilmiştir.

Ayrıca, Askıya Alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2017/1 sayılı İthalat Tebliği'nin 7. Kısım 2. Bölümün incelenebileceği hususuna da dikkat çekilmiştir.

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri:

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:
Bekir Sıddık KIZMAZ             Uzman               T: 0 312 204 95 76  kizmazb@ekonomi.gov.tr
Merve BAYATA                      Uzman Yard.      T: 0 312 204 95 75  mbayata@ekonomi.gov.tr
Ekin Deniz TİMUR                 Uzman Yard.       T: 0 312 204 92 91  timured@ekonomi.gov.tr

Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:
Ömer Furkan YÜKSEL        Uzman Yard.    T: 0 312 204 95 94  yukselof@ekonomi.gov.tr
Murat ÖZMEN                     Uzman Yard.      T: 0 312 204 99 38  ozmenm@ekonomi.gov.tr
 

 

AB ve Dış İlişkiler Müdürlüğü

İlgili Dosyalar :

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2018 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • Antalya Kadın Müzesi