2018 YILINA İLİŞKİN İTHALAT REJİMİ

11 Ekim 2017 Çarşamba

Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan ve bir örneği ekte sunulan (İthalat:2017/2) sayılı 2018 Yılına İlişkin İthalat Tebliği Kararına Ek Karar Çalışmalarına İlişkin Tebliğ 06.10.2017 tarihli ve 30202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğin 1’inci maddesinin birinci fıkrasında, bu Tebliğ ile, ithalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarını belirleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın hazırlanması aşamasında, ilgili şirketlerin, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve taleplerinin değerlendirmeye alınmasının amaçlandığı ifade edilmektedir.


Aynı Tebliğin 2’nci maddesinin birinci fıkrasında, ithale konu eşyanın ticari tanımı ve gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilerek, tatbik edilmesi talep edilen gümrük vergisi ile Toplu Konut Fonu oranına veya miktarına ilişkin gerekçeli taleplerin şirketler ve Sivil Toplum Kuruluşları için bu Tebliğ yayımlandıktan sonra (06.10.2017 tarihinden sonra) 20 gün içinde, belirtilen Tebliğ ekinde yer alan ve bir örneği ekte sunulan Başvuru Formu ile Ekonomi Bakanlığı’nın ithalatrejimi@ekonomi.gov.tr elektronik posta adresine, ilgililerin kurumsal elektronik posta adresinden iletilmesi öngörülmüştür.

Bu kapsamda herhangi bir görüş ve talebinizin olması halinde ekte yer alan başvuru formu doldurularak, yukarıda belirtilen elektronik posta adresine e-mail yoluyla gönderilmesi hususunda gereğini bilgilerinize rica ederiz.

Tebliğ için tıklayınız.

Başvuru Formu için tıklayınız.


İlgili Dosyalar :

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2018 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • Yörex Yöresel Ürünler Fuarı