İlan ve Reklam Vergi Beyan Dönemi

20 Aralık 2017 Çarşamba

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 15.12.2017 tarih ve 3150833-622.99-E.991/60355 sayılı yazısı ile; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 23. Maddesinin (e) bendinde, ilan ve reklamların vergileri ile asma, tahsis ve bakım ücretlerinin Büyükşehir Belediye gelirleri arasında sayıldığı ifade edilmiştir. 2464 Sayılı Kanunun 16. maddesinin 2. fıkrasında; “İlan ve Reklam Vergisi, beyanname verme süreci içinde ödenir. Şu kadar ki belediye meclisleri vergi tarifesinin 1, 2 ve 4 üncü bentlerinde yazılı yıllık ilan ve reklamlara ait vergileri, yılı içinde, iki eşit taksitte almaya yetkilidirler.” hükümlerine göre, mükellefin her yıl düzenli olarak beyan vermesi gerektiği belirtilmiştir.


Buna göre, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesinde kamu zararının oluşmaması ve mükellefin bilgilendirilmesi amacıyla; mükelleflerin cezai müeyyideye maruz kalmamak için, 2018 yılı İlan ve Reklam Vergisi Beyan Dönemi (1 Ocak-31 Ocak) içerisinde Büyükşehir Belediyesi’ne beyan vererek, ödemelerini yapmaları gerektiği bildirilmiştir.

Üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunulur.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2018 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination