Tahkim ve Arabulucuk Konferansı

22 Şubat 2018 Perşembe

İstanbul Tahkim Merkezi’nden alınan 20.02.2018 tarihli yazı ile, 29.11.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6570 sayılı Kanun uyarınca kurulmuş İstanbul Tahkim Merkezi’nin (ISTAC) tahkim ve arabuluculuk hizmetleri sunduğu belirtilerek, ticari uyuşmazlıkların uzmanlar tarafından hızlı bir şekilde çözümlenmesine yardımcı olunduğu bildirilmiştir.


2016/25 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nde kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı ulusal ve uluslararası sözleşmelerde Merkezin kullanılmasının tavsiye edildiği, 30.12.2017 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanan Kamu İhale Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle de kamu ihale sözleşmelerinde Merkezin uyuşmazlık çözüm merci olarak yazıldığı bildirilmiştir.

Bu çerçevede, İstanbul Tahkim Merkezi tarafından Antalya Barosu işbirliğiyle tahkim ve arabuluculuk faaliyetlerinin tanıtılması ve iş dünyasında farkındalığın arttırılması amacıyla 26 Şubat Pazartesi günü 14.00-17.00 saatleri arasında Akdeniz Üniversitesi Konferans Salonu‘nda bir konferans gerçekleştirileceği belirtilerek, üyelerimizin söz konusu konferansa katılımı talep edilmiştir.

İlgili üyelerimizin bilgilerine sunulur.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2018 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination