KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı bilgilendirme toplantısı ATSO’da yapıldı.

4 Mayıs 2018 Cuma

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında, proje Teklif Çağrısı yayınlanmış olup, 22 Haziran 2018 tarihine kadar başvurular alınacaktır. Genel amacı, “ İllerde rekabet avantajına sahip imalat sanayi sektörleri ve yazılım sektörlerindeki kobi’lerin rekabet gücünün geliştirilmesi” olan bu proje teklif çağrısına; • İller Bazında Başvuru Yapabilecek İmalat Sanayi Sektörleri Matrisi”ne uygun olan imalat sanayi sektörü KOBİ’leri, • Tüm illerdeki yüksek teknolojili imalat sanayi sektörü KOBİ’leri (NACE Kodu: 21, 26, 30.3), • Tüm illerdeki yazılım sektörü KOBİ’leri, başvurabilecektir. Başvuracak imalatçı işletmeler, imalat yerinin bulunduğu ildeki sektör kıstasına tabidir.


Antalya ilinde başvuru yapabilecek imalat sanayi sektörleri
·Gıda ürünlerinin imalatı (NACE Kodu:10)
·Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (NACE Kodu:23)
·Mobilya imalatı (NACE Kodu:31)
·Diğer ulaşım araçlarının imalatı (NACE Kodu:30)
·Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı (NACE Kodu:20) olarak   belirlenmiştir.
 
Öncelikle proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları, bilanço usulünde defter tutmaları gerekmektedir. 2017 yılı KOBİ Beyannamesi onaylı olmayan işletmeler başvuru sistemine giriş yapamayacaktır. KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve 2017 KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler, işletme yetkilisinin e-devlet şifresiyle ile sisteme girerek başvurularını oluşturabilecektir.
Destek oranı tüm bölgeler için %60’tır. Proje çağrısı ile işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli (teminat karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.
Proje Başvuru Formu Örneği, Başvuru Kılavuzu ve diğer evraklara 
www.kosgeb.gov.tr adresinde “Destekler” menüsünden “KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı” alt menüsü seçilerek incelenebilir. 
Proje teklif çağrısı detayları için tıklayınız.


Bilgilendirme sunum metni ekte sunulmuştur.İlgili üyelerimize duyurulur.

Kobi ve Yatırım Destekleri Müdürlüğü

İlgili Dosyalar :

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2019 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination