Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

9 Mayıs 2018 Çarşamba

TOBB'dan tarafımıza iletilen yazıda, kamu alımlarında yeniliği, yerlileşmeyi ve teknoloji transferini teşvik etmek ve kamu alımları yolu ile yerli sanayinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 17 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandığı bildirilmektedir.

Yerli firmalarımızın projelere katılımının arttırılması, yerli katkı faaliyetlerinin öncelikli sektör ve alanlara yönlendirilmesi, yurtiçindeki imkân ve kabiliyetlerden azami ölçüde faydalanılması, yatırım ve teknoloji ihtiyaç olanaklarının etkin bir şekilde değerlendirilip yönlendirilmesi, yatırımların ve kazanılan kabiliyetlerin atıl kalmaması ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” ve Bakanlık yazısı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
İlgili üyelerimize önemle duyurulur.


KOBİ ve Yatırım Destekleri Müdürlüğü

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2019 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination