Yönetmelik Değişikliği

30 Mayıs 2018 Çarşamba

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 29.05.2018 tarih ve 8243 sayılı yazısında; “İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 21 Mayıs 2018 tarihli ve 30427 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı bildirilmiştir.


Buna göre; elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde Yönetmelikte belirtilen eğitimi tamamlayarak sınavda başarılı olan işveren veya işveren vekillerinin, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimine verilen görevleri, işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç olmak üzere yürütebilecekleri belirtilmiştir. Söz konusu hizmetlerin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülmesi halinde onaylı defter tutulmasının zorunlu olmadığı bildirilmiştir.

Bu kapsamda, işveren veya işveren vekillerine verilecek eğitimlerin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile protokol yapmak suretiyle Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve bağlı odalar, Türkiye Belediyeler Birliği, işçi ve işveren kuruluşları ile üniversiteler tarafından da verebileceği belirtilmiştir.

Üyelerimizin bilgilerine sunulur.
 

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2019 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination