Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Sanayi ve Teknoloji Katılımı Rehberi

5 Haziran 2018 Salı

Antalya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden tarafımıza iletilen yazıda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 17.02.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında uygulanacak sanayi ve teknoloji katılımına ilişkin konular hakkında detaylı bilgi edinmek için ekte yer alan STK Rehberinden faydalanılabileceği ve ilgili yönetmelikle ilgili Bakanlığın Sanayi İşbirliği Programları Dairesi Başkanlığı ile temasa geçilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik”, Sanayi ve Teknoloji Katılımı Rehberi ve ilgili Bakanlık yazısı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

İlgili üyelerimize önemle duyurulur.

KOBİ ve Yatırım Destekleri Müdürlüğü

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2019 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination