KOBİ tanımı değişti

25 Haziran 2018 Pazartesi

KOBİ tanımında, işletmelerin net satış hasılatı veya mali bilançosu üst limiti 40 milyon TL’den 125 milyon TL’ye yükseltildi.


Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle birlikte,  (KOBİ) işletmelerin yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi birinin kırk milyondan yüzyirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler olarak değiştirilmesi,  mikro işletme tanımının  on kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri üçmilyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler, küçük işletme tanımının  elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yirmi beş  milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler olarak değiştirilmesi ve hazine destekli kefaletler geçici maddesi eklenmesi şeklinde düzenlenmektedir.

24 Haziran 2018 Tarihli ve 30458 Sayılı Resmî Gazete'de açıklanan ilgili yönetmelik ekte üyelerimizin bilgisine sunulmaktadır.

KOBİ ve Yatırım Destekleri Müdürlüğü

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination