Oda, Borsa ve Birlik Aidatlarında Yeniden Yapılandırma Af Duyurusu

17 Temmuz 2018 Salı

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18 Mayıs 2018 tarih 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Anılan Kanunun Oda ve Borsalar ile ilgili maddesinde, Üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmı yer almaktadır.


Buna göre;
Anılan madde 31.03.2018 (bu tarih dahil) tarihinden önceki alacakların tahsilini düzenlemekte olup, üyelerin taksitlendirme imkanından yararlanabilmesi için 31 Temmuz 2018 tarihine kadar üyesi olduğu odaya müracaatı şarttır.

• Başvuru üzerine, Odanın asıl alacağı olan toplam meblağ, üyenin talebi doğrultusunda, aylık dönemler halinde, azami 6 eşit takside bölünebilecektir.

• Bu şekilde ödeme yapmak isteyen üyelerimiz, ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar (31 Temmuz 2018 tarihine kadar) aidat borcu aslının tamamını yatırarak da kanun hükmünden yararlanabilecektir.

• Bu kapsamda ödenmesi gereken tutarların öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir.

• Kanundan yararlanmak isteyen borçluların belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra, dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir. Bu durumdaki üyelerimiz içinde; mahkeme ve icra masrafları ile vekalet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri gerekmektedir. Taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi halinde, o tarihe kadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonra kalan kısım için icra takibine devam edilecektir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Mali İşler Müdürlüğü

Bilgi İçin:
Telefon: 0.242.314 37 37

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2019 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination