SGK Duyurusu

23 Temmuz 2018 Pazartesi

Bilindiği üzere, 7143 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumuna 2018/Mart ve öncesine ait borcu bulunan işveren ve sigortalılar için borçların yeniden yapılandırılması imkânı getirilmiştir.


2018 Mart öncesine ait olup, gerek kendi sigortalıklarından gerekse çalıştırmış oldukları sigortalılara ilişkin sosyal güvenlik borcu ile bunların gecikme cezası gecikme zammı bulunan faal/gayri faal şirketlerin, şirket ortak ve yöneticilerinin 7143 sayılı Kanun kapsamında getirilen fırsattan yararlanmalarını teminen, Sosyal Güvenlik Kurumuna 31 Temmuz 2018 tarihine kadar başvuruda bulunmaları halinde; 

İki ayda bir ödenmek üzere 18 eşit taksite kadar borçların taksitlendirilmesi yapılabilecek, peşin ödenmesi durumunda gecikme zammı/cezası yerine hesaplanan Yİ-ÜFE de yüzde 90 indirim yapılacaktır.

Borcun ilk iki taksit süresinde ödenmesi durumunda ise gecikme zammı ve cezası yerine hesaplanan Yİ-ÜFE de yüzde 50 indirim yapılacaktır.

İdari para cezası anapara tutarına yüzde 50 indirim var.

Ayrıca, iş kazası, meslek hastalığı, adi malullük, malullük ve ölüm nedeniyle borcu olan kişilere borçları kanuni faiz yerine Yİ-ÜFE hesaplanarak taksitlendirilecektir.

4/1-b (Bağ-Kur) kapsamındaki muhtar, bağımsız çalışanlar ve tarımda kendi adına çalışanların durdurulan borçları gecikme zammı/cezası yerine Yİ-ÜFE hesaplanarak 31 Ağustos 2018 tarihine kadar ödenmesi halinde hizmetten sayılacak.

4/1-b (Bağ-Kur) kapsamındaki muhtar, bağımsız çalışanlar ve tarımda kendi adına çalışanların 31 Mayıs 2018 ve önceki borçları durdurulacak ve daha sonra istenirse yeniden canlandırılabilecek. 

4/1-b kapsamında çalışması nedeniyle sosyal güvenlik destek primi borcu olanların bu borçları silinecek.

Borçlarını Yapılandıran İşveren Nelerden Yararlanacaktır?
Kanun kapsamında borcunu yeniden yapılandıran ve borcu yoktur yazısı alan esnaf ve işveren;  bu borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemlerinden kurtulacak,  teşviklerden yararlanabilecektir.

Ayrıca daha önceki borç yapılandırmaları devam edenlerin kalan tutarlarını peşin ödemek istemeleri halinde Yİ-ÜFE’de yüzde 90 indirim uygulanacaktır.

Üyelerimizin bilgilerine sunulur. 

Detaylı Bilgi İçin İletişim:
SGK Antalya İl Müdürlüğü
Telefon : +90 242 310 46 46
Faks : +90 242 345 17 36
E-Posta :
antalyasgim@sgk.gov.tr

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2019 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination