ATSO Geleneksel Ödül Töreni

14 Ağustos 2018 Salı

Bilindiği gibi Odamız tarafından, başarılı gerçek ve tüzel kişi üyelerini teşvik etmek amacıyla her yıl “Geleneksel Ödül Töreni” düzenlenmektedir.


Bu yıl yapılacak törende, vergi ve döviz kazandırıcı hizmetler başlığı altındaki kategorilerde ilk 3’e girenlere, temsilciliklerimiz gelir ve kurumlar vergisinde ise birinci sırada olanlara ödül verilecektir.

Ayrıca, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da,  Antalya vizyonuna katkı sağlamak amacıyla düzenlenen “Antalya İnovasyon Ödülü” kategorisinde de ödüllendirme yapılacaktır.

Ödüllendirme Kategorileri:
1. Vergi Kategorisi

1.1. Gelir Vergisi
1.2. Kurumlar Vergisi
1.3. Temsilcilikler Gelir Vergisi
1.4. Temsilcilikler Kurumlar Vergisi

2. Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kategorisi
2.1. İhracat Döviz Geliri
2.2. Tarım Döviz Geliri
2.3. Konaklama Tesisleri Döviz Geliri 
2.4. Seyahat Acentaları Döviz Geliri

3. İstanbul Sanayi Odası ilk 500 ve ikinci 500 sanayici kuruluşu listesine giren Antalya firmaları

4. Antalya İnovasyon Ödülü

Değerlendirme Kriterleri:
- Firma merkezinin Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı olması gerekmektedir. (konaklama tesisleri ve seyahat acentaları döviz geliri kategorisinde bu şart aranmaz)

-
Firmanın Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’na törenin yapılacağı takvim yılından önceki yıllara ait aidat borcunun bulunmaması gerekmektedir.

- Döviz kazandırıcı hizmetlere ilişkin kategorilerde 4.000.000 (dört milyon) ABD $’ı ve üzerindeki beyanlar değerlendirmeye alınacaktır.

- 2017 yılı içerisinde kazandırılan döviz miktarının mutlaka ABD $’ı olarak belirtilmesi, banka beyan yazılarının imzalı asıllarının teslim edilmesi gerekmektedir.

- Döviz kazandırıcı hizmetler-ihracat kategorisi, genel ürünler ve tarımsal ürünleri de kapsayacaktır.

- Döviz kazandırıcı hizmetler-tarım kategorisi, yaş sebze ve meyve ihracatının yanında, tohum ve fidecilik sektörlerini de kapsayacaktır.

- Döviz kazandırıcı hizmetler-ihracat kategorisinde firmaların “tax free” yoluyla gerçekleştirdiği hizmet değerlendirmeye alınacaktır.

- Beyanların, firma üst yazısı olacak şekilde temsile yetkili kişi tarafından (Genel Müdür-İşletme Müdürü ve/veya Mali Koordinatör/Muhasebe Müdürü) imza edilerek gönderilmesi zorunludur.

- Döviz kazandırıcı hizmetler kategorisinde beyanların doğruluğundan üyelerimiz sorumlu olacaktır.

- Vergi kategorilerinde değerlendirme Vergi Daireleri ve Mal Müdürlüklerinin sıralama listelerine göre yapılacaktır.

- 1 ve 2. maddelerdeki kategorilerde, kriterlere uygun olan faal ilk 20’ye giren üyelerimize başarı sertifikası gönderilecektir.

Antalya İnovasyon Ödülü:
Oda üyeliği koşulu aranmaksızın, Antalya’da yerleşik bir veya birden fazla kişi ile kurum ve kuruluşun başvuruda bulunabileceği “Antalya İnovasyon Ödülü”nün kapsamı, koşulları, değerlendirme kriterleri vd. hususları içeren şartnamesi ekte yer almaktadır.

ATSO Geleneksel Ödül Törenindeki Döviz Kazandırıcı Hizmetler kategorisine başvuru yapacak olan üyelerimizin, firma bilgi formunu doldurarak, banka beyan yazısı ve ilgili dokümanlarıyla birlikte, en geç 14 Eylül 2018 Cuma günü, mesai sonuna kadar ilgili birimlerimize teslim etmeleri gerekmektedir.

Önemle duyurulur.

Detaylı bilgi için iletişim:
Antalya İnovasyon Ödülü - 0.242. 314 38 36
İhracat ve Tarım Döviz Geliri - 0.242. 314 37 60
Konaklama Tesisleri ve Seyahat Acentaları - 0.242. 314 38 36
Vergi Kategorileri - 0.242. 314 37 71

İlgili Dokümanlar:
Antalya İnovasyon Ödülü Şartnamesi
Banka Beyan Yazısı Örneği
Firma Bilgi Formu

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2019 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination