ATSO Geleneksel Ödül Töreni başvuruları 21 Eylül 2018 tarihine kadar uzatıldı

17 Eylül 2018 Pazartesi

Odamız Geleneksel Ödül Töreninde, döviz kazandırıcı hizmetler kategorileri ile “Antalya İnovasyon Ödülüne” başvuru yapamayan üyelerimiz ve ilgilenenler için 21 Eylül 2018 Cuma gününe kadar uzatıldı.


Bahsi geçen kategorilerde başvuru yapmak isteyen üyelerimiz ve ilgililer için değerlendirme kriterleri ve ilgili dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kategorisi
- İhracat Döviz Geliri
- Tarım Döviz Geliri
- Konaklama Tesisleri Döviz Geliri 
- Seyahat Acentaları Döviz Geliri

- Firma merkezinin Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı olması gerekmektedir. (konaklama tesisleri ve seyahat acentaları döviz geliri kategorisinde bu şart aranmaz)
- Firmanın Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’na törenin yapılacağı takvim yılından önceki yıllara ait aidat borcunun bulunmaması gerekmektedir.
- Döviz kazandırıcı hizmetlere ilişkin kategorilerde 4.000.000 (dört milyon) ABD $’ı ve üzerindeki beyanlar değerlendirmeye alınacaktır.
- 2017 yılı içerisinde kazandırılan döviz miktarının mutlaka ABD $’ı olarak belirtilmesi, banka beyan yazılarının imzalı asıllarının teslim edilmesi gerekmektedir
- Döviz kazandırıcı hizmetler-ihracat kategorisi, genel ürünler ve tarımsal ürünleri de kapsayacaktır.
- Döviz kazandırıcı hizmetler-tarım kategorisi, yaş sebze ve meyve ihracatının yanında, tohum ve fidecilik sektörlerini de kapsayacaktır.
- Döviz kazandırıcı hizmetler-ihracat kategorisinde firmaların “tax free” yoluyla gerçekleştirdiği hizmet değerlendirmeye alınacaktır.
- Beyanların, firma üst yazısı olacak şekilde temsile yetkili kişi tarafından (Genel Müdür-İşletme Müdürü ve/veya Mali Koordinatör/Muhasebe Müdürü) imza edilerek gönderilmesi zorunludur.
- Döviz kazandırıcı hizmetler kategorisinde beyanların doğruluğundan üyelerimiz sorumlu olacaktır.

Antalya İnovasyon Ödülü:
Oda üyeliği koşulu aranmaksızın, Antalya’da yerleşik bir veya birden fazla kişi ile kurum ve kuruluşun başvuruda bulunabileceği “Antalya İnovasyon Ödülü” nün kapsamı, koşulları, değerlendirme kriterleri vd. hususları içeren şartnamesi ekte yer almaktadır.

Önemle duyurulur.

Detaylı bilgi için iletişim:
Antalya İnovasyon Ödülü - 0.242. 314 38 36
İhracat ve Tarım Döviz Geliri - 0.242. 314 37 60
Konaklama Tesisleri ve Seyahat Acentaları - 0.242. 314 38 36

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2019 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination