İnsan Kaynakları Planlaması ve Bütçe Yönetimi Semineri

17 Ekim 2018 Çarşamba

İşletmeler için tehdit edici ve yoğun rekabetçi çevrede kalıcı rekabetçi üstünlük sağlamanın ön koşulu, olağanüstü, değerli, esnek, sürekli kendini geliştiren, değişime açık, bilgi üreten ve bilgiyi paylaşan insan kaynaklarına sahip olmak ve yönetmektir. En etkili ve en başarılı işletmeler, insan kaynaklarını, çalışanlarını motive etmeyi, eğitip geliştirmeyi, ödüllendirmeyi, onların gelişimlerinden azami derecede yararlanmasını bilen ve insan kaynakları yönetimine gerekli önemi veren örgütlerdir Organizasyonların verimliliğin artırılması ve rekabet üstünlüğünün sağlanabilmesi için, yönetimin doğru stratejiler oluşturması, doğru insan kaynakları politikaları izlemesi ve bütçe yönetimini gerektirmektedir. Doğru insan kaynağının planlanması ve bu kaynakların yönetiminde kullanılacak bütçe yönetim araçlarının kullanılması ile gerçekleşmektedir.


İnsan Kaynakları Planlaması ve Bütçe Yönetimi Semineri

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2019 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination