Ufuk2020 KOBİ'lerde İnovasyon Çağrıları

12 Kasım 2018 Pazartesi

Avrupa’nın bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarının ve uygulama araçlarının uyumlaştırılması, araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek amacıyla özel bir fonlama sistemi ile yürütülen Çerçeve Programların sekizincisi olan Ufuk2020 Programı’nın (Horizon 2020) 2014-2020 yılları arasında yaklaşık 80 Milyar Avro bütçe ile yürütülmekte olup, Ufuk2020 programı kapsamında bireysel araştırmaların yanı sıra, enerji, sağlık ulaşım, gıda, çevre, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi alanlarda uluslararası işbirliğine dayanan araştırma ve inovasyon faaliyetleri desteklendiği ve Ufuk2020 Programı’ndan üniversiteler, araştırma kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve diğer kuruluşlar (STK, birlik, dernek vb.) faydalanabilmektedir.


TÜBİTAK tarafından hazırlanan “KOBİ”lerde İnovasyon” Programı kapsamında proje teklif çağrılarına ilişkin bilgi notuna buradan ulaşabilirsiniz.

AB ve Dış İlişkiler Müdürlüğü

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2019 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination