6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu

29 Mayıs 2019 Çarşamba

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şubesi’nden alınan 24.05.2019 tarih ve 2019/51 sayılı yazı ile; 6235 sayılı TMMOB Kanununun 33. maddesinde “Türkiye’de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler.” hükmünün yer aldığı belirtilmiştir.


Söz konusu Kanunun bu amir hükmüne göre mühendis ve mimarların serbest olarak veya bir firmada çalışabilmeleri için ilgili meslek odalarına üye olmaları ve üyelik şartlarını yerine getirmelerinin zorunlu olduğu bildirilmiştir.

Bu kapsamda, hukuki bir yaptırımla karşılaşılmaması için firmaların bünyelerinde çalıştıracakları gıda mühendislerinden ilgili meslek odasına üye olduklarına dair belge istenmesi, halihazırda çalışan gıda mühendislerinden ise odaya üye olup olmadıklarının sorgulanması talep edilmiştir.

İlgili üyelerimize duyurulur.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
TS 10002