VERGİ MÜKELLEFİYETİNİN SONA ERMESİ HAKKINDA DUYURU

22 Ağustos 2019 Perşembe

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 10. ve Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 15. Maddelerine göre; vergi mükellefiyetinin sona ermesi sebebiyle üyenin işini bıraktığını resen öğrenen ilgili oda öncelikle bunlardan ticaret sicilinden kaydını terkin ettirmeyenleri terkin işleminin yapılması için ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne bildirir.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 19.07.2019 tarih ve 7686 sayılı yazıları ve ekinde gönderilen bilgiler doğrultusunda vergi dairelerinde terk işlemi yapılmış Odamız üyelerinin listeleri www.atso.org.tr adresinde yer almaktadır.

Gerekli güncellemeleri yapmayan vergi mükellefiyetinin sona ermesi sebebiyle işini bırakan üyeler hakkında; ticaret sicilinden kaydını terkin ettirmeyenlerin terkin işleminin yapılması için Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne bildirim yapılacaktır.

Üyelerimizin herhangi bir hak kaybına uğramaması için web adresimizdeki listeyi incelemeleri, vergi mükellefiyeti devam edenlerin bağlı bulundukları vergi dairesinden alacakları vergi kaydının devam ettiğine ilişkin belge ile Oda Sicili Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.

06.09.2019 tarihine kadar kayıtlarını güncellemeyen üyelerimiz Oda kayıtlarının doğruluğunu kabul etmiş sayılacak ve 5174 sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince işlem yapılacaktır.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Vergi mükellefiyetinin sona ermesi sebebiyle işi bırakan üyeler listesi için tıklayınız.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
TS 10002