Hindistan'ın DTÖ TTE Komitesine Yaptığı Bildirim

24 Ekim 2019 Perşembe

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, ülkelerin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticarette Teknik Engeller (TTE) Komitesi’ne yaptığı bildirimlerin Ticaret Bakanlığı uhdesinde takip edildiği ifade edilmektedir. Hindistan’ın 8 Ekim 2019 tarihinde TTE Komitesi’ne yapmış olduğu G/TBT/N/IND/108 simgeli ve ekte bir örneği yer alan bildirimin DTÖ Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği tarafından Bakanlığa iletildiği bildirilmektedir.


Yazıda devamla, bildirimde, Hindistan tarafından çelik ve çelik ürünlerinin piyasaya arz edilebilmesi için aranacak birtakım standartlara ilişkin hazırlanan yeni bir düzenlemenin kapsam ve içeriğine ilişkin bilgilere yer verildiği belirtilmektedir. Taslak düzenleme ile Hindistan’a bu ürünleri ihraç etmek isteyen ihracatçıların ve ülke içinde bu ürünleri üreten üreticilerin, üretime başlamadan önce, Hint Standartları Ofisinden geçerli bir lisans almasının zorunlu hale getirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir. Her ne kadar düzenlemenin amacı insan sağlığı ve güvenliğinin temini olarak belirtilmiş olsa da taslak düzenlemenin asıl amacının korumacılık olabileceğinin değerlendirildiği ve bunun yanında bildirime ilişkin yorumların kabul edileceği son tarihin bildirim tarihinden itibaren 60 gün olarak belirlendiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, konunun 13-15 Kasım 2019 tarihlerinde yapılması planlanan TTE Komitesi Toplantısı’nda gündeme getirilmesinin ve konuya ilişkin ülkemiz yorumlarının toplantıdan önce ilgili tarafa iletilmesinin faydalı olabileceği değerlendirilmektedir.

Bu doğrultuda, söz konusu taslak düzenlemeye ilişkin görüşlerinizin TOBB’a iletilmek üzere en geç 30 Ekim 2019 tarihi mesai saati bitimine kadar Odamızın global@atso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.

AB ve Dış İlişkiler Müdürlüğü

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination