KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu

25 Ekim 2019 Cuma

KOSGEB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatları kapsamında tutmuş oldukları idari kayıtlar üzerinden işletmelerin mevcut durumlarını ortaya koymak, sektöründe ve bölgesinde konumuna göre bilgiyi sağlamak amacıyla “İşletme Değerlendirme Raporu” hazırlanmıştır.


KOSGEB tarafından Odamıza gönderilen yazıda; kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatları kapsamında tutmuş oldukları idari kayıtlar üzerinden işletmelerin mevcut durumlarını ortaya koymak, sektöründe ve bölgesinde konumuna göre bilgiyi sağlamak amacıyla “İşletme Değerlendirme Raporu”nun hazırlandığı belirtilmiştir. 

Rapor en son onaylı mali yıla ait bilanço veya basit usulde defter bilgisi bulunan işletmeler için hazırlanmış olup, işletmeyi münferiden temsilci olanların rapora erişebildiği belirtilmektedir. TC kimlik numarası ve vergi numarası ESBİS/MERSİS kayıtlarına göre eşleştirilmektedir. KOSGEB veri tabanına kayıt şartının aranmadığı, müştereken temsil durumunda rapora erişilemediği ifade edilmektedir.

Söz konusu rapor sadece işletmeyi bilgilendirme amaçlı hazırlanmış olup işletme künyesi, genel sıralama, insan kaynakları, Ar-Ge, yenilik ve markalaşma, verimlilik, ihracat ve finansman bölümlerinden oluşmaktadır. Rapor, veriler üzerinden Türkiye geneli ve İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) Düzey 1’e göre sektör ortalamaları hesaplanarak, grafikler marifetiyle işletmenin kendisini sektörü ile karşılaştırma imkanı sağlamaktadır.

İşletme Değerlendirme Raporuna e-Devlet Kapısı üzerinden erişilmekte olup ilgili üyelerimize duyurulur.

Ar-Ge ve Girişimcilik Müdürlüğü

 

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination