Sıcak Haddelenmiş Sac Korunma Önlemi - Fas

28 Ekim 2019 Pazartesi

TOBB'dan Odamıza gelen yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın yazısı ile, Rabat Ticaret Müşavirliğimizden alınan bildirime atfen, Fas Gümrük İdaresinin internet sitesinde yayımlanan 21 Ekim 2019 tarihli ve 5977/211 sayılı Gümrük Sirkülerinde, daha önce başlatılmasına karar verilen "Sıcak Haddelenmiş Sac" (72.08; 72.11.13; 72.11.14; 72.11.19; 72.25.30; 72.25.40; 72.26.20.00.11; 72.26.20.00.21; 72.26.20.00.30; 72.26.20.00.40; 72.26.20.00.51; 72.26.20.00.52; 72.26.20.00.59; 72.26.91; 72.26.99.90.91; 72.26.99.90.99) ithalatı korunma önlemine ilişkin uygulama detaylarına ve verginin uygulanmayacağı hallere yer verilmekte olduğu bildirilmektedir.


Anılan sirkülere göre, 22 Ekim 2019 tarihinden itibaren 200 gün boyunca % 25 ek vergi uygulanacağı belirtilmektedir.


AB ve Dış İlişkiler Müdürlüğü

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination