Bireysel Katılım Desteği Görüş Talebi

18 Kasım 2019 Pazartesi

TOBB'dan alınan yazıda, 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar uyarınca sağlık turizmi, eğitim, bilişim, film, yayıncılık, yönetim danışmanlığı ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlarımızın yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans, festival ve film marketlerinde sağladıkları bireysel katılımların, "Bireysel Katılım Desteği" kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından desteklendiği belirtilmektedir.


Anılan destek kapsamında; yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarının Bakanlıkça ilan edilmiş olan organizasyonlara ilişkin katılım giderleri ile en fazla iki temsilcilerinin ekonomi sınıfı ulaşım masraflarının desteklendiği bildirilmektedir. Katılım sağlanan etkinliğin "Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi (EK-3 lB)"nde yer alması zorunlu olup; anılan liste mezkur Karar'ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'nin ekinde yayımlandığı ve Bakanlığın resmi internet sayfasından ilan edildiği ifade edilmektedir.

Yazının devamında Bakanlık tarafından 2020 yılı için "Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi"nin oluşturulmasına yönelik bir çalışma başlatıldığı ve söz konusu çalışma kapsamında sektörel işbirliği kuruluşlarının konuya ilişkin öneri ve değerlendirmelerine ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

Bu çerçevede, Bakanlığın resmi internet sayfasının "Destekler/Hizmetler Sektörü Destekleri/Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği/Bireysel Fuar Katılım Desteği" sekmesi altında yayımlanmakta olan 2018 ve 2019 yıllarına ait listelerin (EK-31B) gözden geçirilerek, üyelerinizin ilişkili olabileceği sektörlere yönelik olarak döviz kazandırıcı hizmet ticaretinin artırılması bakımından söz konusu listeye eklenmesinde yarar görülen veya destek kapsamına alınmasının gerekli olmadığı değerlendirilen organizasyonlara ilişkin görüşlerinizin, ekli format kullanılarak en geç 22 Kasım 2019 tarihine kadar TOBB'a iletilmek üzere global@atso.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

AB ve Dış İlişkiler Müdürlüğü

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
TS 10002