BİGG AKDENİZ 2019/2 Dönem Çağrısı Açıldı

26 Aralık 2019 Perşembe

Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, TÜBİTAK adına yürütmüş olduğu BİGG Uygulayıcı Kuruluşu BİGG AKDENİZ, BİGG Destek Programının 2019/2. dönem çağrısını başvuruya açmıştır.


Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Odamıza gönderilen yazıda; girişimcilerin yenilikçi iş fikirlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı kapsamında Akdeniz Üniversitesinin Uygulayıcı Kuruluşu olarak teknoloji tabanlı girişimcilik projelerini kabul ettiği belirtilmiştir.

TÜBİTAK adına ilk aşama değerlendirmelerin yapıldığı BİGG AKDENİZ Uygulayıcı Kuruluşuna ön başvuru yapan girişimcilerin iş fikirleri ön değerlendirmeye tabi tutularak seçilen iş fikirlerinin iş planına dönüştürülmesi sürecinde girişimcilere eğitim, rehberlik, ön kuluçka vb. hizmetler verildiği, hizmetlerin sonunda uygun bulunan iş planlarının TÜBİTAK 2. Aşama başvurusu Uygulayıcı Kuruluş tarafından gerçekleştirildiği ifade edilmektedir.

Başvuru yapılabilecek öncelikli alanlar;

Akıllı Ulaşım; Yol Güvenliği, Otonom/Elektrikli Araçlar, Otomotiv ve Yan Sanayi, İnsansız Hava, Kara ve Deniz Araçları, vb.

Enerji ve Temiz Teknolojiler; Enerji, Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği, Atıktan Enerji, Akıllı Binalar, Akıllı Şehirler, İleri Malzeme ve Kimya, Enerji Depolama, Biyoenerji, Çevre vb.

Akıllı Üretim Sistemleri; Makina İmalat, Robotik, Otomasyon, IOT, Katmanlı/Hızlı Üretim, Endüstriyel Bilişim, Proses Teknolojileri, Malzeme/Kimya Teknolojileri vb.

İletişim ve Sayısal Dönüşüm; Turizm Teknolojileri,  Web Uygulamaları,  Yapay Zeka, IOT, Ölçme-Test-Analiz, Elektronik Sistemler, İletişim, Eğitim, Büyük Veri, Sanal Arttırılmış Gerçeklik, Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik, Bulut Bilişim, Mobil Uygulamalar, Giyilebilir Teknolojiler, Karar Destek Yazılımları, Ses/Görüntü/Metin İşleme vb.

Sağlık ve İyi Yaşam; İlaç, Tanı ve Analiz Kitleri, Biyomalzeme,  E-Sağlık, Kozmetik, Tıbbi cihazlar vb.

Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme; Su Verimliliği, Tohum, Akıllı ve Temiz Tarım, Fonksiyonel Gıda, Gıda Güvenilirliği, Gıda Güvenliği, Su Ürünleri, Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı vb.

Başvuru ve detaylı bilgi için http://bigg.akdeniz.edu.tr/ web adresini ziyaret edebilirsiniz.

Detaylı Bilgi Almak İçin; 0242 227 63 80  Dahili: 1365 / 1391

AKDENİZ TTO Uzmanı/ Merve BİLGEN ÇIKDIN / Teknogirişim / mervebilgen@akdeniz.edu.tr

AKDENİZ TTO Uzman Yrd./ Hamit Beran GÜNCE/ hamitgunce@akdeniz.edu.tr

 

İlgili üyelerimize duyurulur.

Ar-Ge ve Girişimcilik Müdürlüğü

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
TS 10002