Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Süre uzatımı) Uyarınca Yapılması Gereken İşlemler

15 Ocak 2020 Çarşamba

Gayrimenkul faaliyetleri sektör temsilcilerine yönelik olarak 5 Haziran 2018 tarih ve 30442 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik” ve uygulama esasları çerçevesinde üyelerimizin yerine getirmek zorunda oldukları yükümlülükleri ile ilgili süre 5 Aralık 2019 tarihinde sona ermişti.


Ancak, 11 Aralık 2019 tarihli ve 30975 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici birinci maddesinde değişiklik yapılmış olup, bu kapsamda taşınmaz ticaretiyle iştigal eden tacir ile esnaf ve sanatkarların faaliyetlerini sürdürebilmeleri için alması gereken yetki belgesi ile ilgili süre 31 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Bu bağlamda, “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik” ve uygulama esasları çerçevesinde üyelerimizin yerine getirmek zorunda oldukları yükümlülüklerini ve Yetki Belgelerini almak için https://ttbs.gtb.gov.tr adresine 31 Ağustos 2020 tarihinden önce başvurmaları gerekmektedir.

 

İlgili üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunulur. 

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
TS 10002