Ürün Künyeleri

13 Mart 2020 Cuma

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı - Zabıta Dairesi Başkanlığı’ndan alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen, 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin düzenlenmesi hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde; künye malların üretim yerini, cinsini, miktarını, hangi üretici ve işletmeye ait olduğunu, varsa sertifika bilgilerini ve Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığınca uygun görülecek diğer hususları ihtiva eden barkodlu etiket veya bu bilgileri içeren belge olarak tanımlandığı, mezkur Kanunun 5 inci maddesinin on birinci fıkrasında ise perakende satış yapan üreticiler hariç toptan veya perakende satış yapan diğer satıcıların, malların izlenebilirliğine yönelik bilgileri içeren ve Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecek teknik özelliklere sahip künyelerin kap veya ambalajların üzerinde bulundurulmasını sağlamak zorunda olduklarının hüküm altına alındığını, ayrıca mezkur Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde; 5 inci maddenin on birinci fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında beş bin Türk Lirası (2020 yılı için on bir bin yedi yüz otuz beş Türk Lirası) İdari para cezasının uygulanacağı, ürün künyelerinin sebze ve meyvelerinin perakende satışının yapıldığı zincir marketlerde yaygın şekilde bulundurulmakla birlikte, künyelerin pazaryeri, bakkal, manav gibi diğer perakende satış noktalarında bulundurulmadığının tespit edildiği belirtilmiştir.

Üyelerimizin bilgilerine sunulur.

Ürün Künyeleri hakkındaki genelge için tıklayınız.     

Kurumsal İletişim Müdürlüğü

 

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination