Aylık Prim ve Hizmet Belgesi (APHB)’lerin SGK’ya gönderim tarih değişikliği

10 Haziran 2020 Çarşamba

TOBB’dan alınan 03.06.2020 tarih ve 34221550-010.05-4753 sayılı yazı ile, Antalya Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın yazısına atıfla; ülkemizde 11.03.2020.tarihinden itibaren görülen yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle, 5510 sayılı Kanunun Ek 17. Maddesi kapsamında geriye dönük prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanma başvurusunu yasal süresi içinde yapan işverenlerin, bu taleplerine ilişkin düzenleyecekleri iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini en son Kuruma verme tarihlerinde değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilmiş;


  • 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında 2018/Nisan ayı ve sonrasına ilişkin olmak üzere geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği için; altı aylık yasal süre içinde Kuruma başvurduğu halde talepte bulunduğu aylara ilişkin asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini 1.6.2020 tarihi itibariyle halen sisteme yüklemeyen işverenlerin, söz konusu asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini en geç 30.6.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) sisteme yüklemesi gerektiği,
  • 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında 2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin olmak üzere geriye yönelik teşvikten yararlanma ve teşvik değişikliği için; 2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin yasal süresi içinde (1.6.2018 ve öncesi) teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği talebinde bulunan işverenlerin, bu başvurularına ilişkin iptal/ası/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini en geç 30.6.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) “e-SGK/İşveren/E-Bildirge V2/Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi” ekranları vasıtasıyla Kuruma göndermeleri gerektiği,
  • Dolayısıyla 2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin teşvikten yararlanma ve teşvik değişikliği talebini yasal süresi içinde yapan işverenlerin 30.6.2020 tarihinden sonra “eSGK/İşveren/E-Bildirge V2/Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi” üzerinden Kuruma gönderecekleri iptal/asıl/ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgeleri/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin işleme alınmayacağı hususları bildirilmiştir.  

Üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunulur.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
TS 10002