2020 Yıllık ve Munzam Aidat Taksit Ödeme Bildirimi

15 Ekim 2020 Perşembe

Üyelerimiz tarafından ödenmesi gereken yıllık aidat ve munzam aidat, 5174 sayılı Kanunun 24 ve 25'inci maddelerinde açıklanmıştır. Buna göre;


YILLIK AİDAT: Üyenin her yıl ödemekle yükümlü olduğu aidattır.

MUNZAM AİDAT: Gerçek kişi tacir ve sanayicilerin bir yıl önceki gelir vergisine matrah teşkil eden TİCARİ KAZANÇLARI, tüzel kişi ve sanayicilerin ise TİCARİ BİLANÇO KARLARI üzerinden BİNDE 5 oranında ayrıca ödemekle yükümlü oldukları aidattır.

Tüm dünyada yaşanan salgın nedeniyle ertelenen birinci taksitin son ödeme tarihi, ikinci taksit ile birlikte 31 Ekim 2020 olarak belirlenmiştir. Bu tarihin resmi tatil gününe rastlaması nedeniyle, 2 Kasım 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar aidat ödemesi yapılabilecektir.

Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Bu çerçevede; üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat borçlarını Odamız veznelerine (nakit veya kredi kartı), Odamız web sitesi üzerinden “online hizmetler” başlığını ziyaret ederek veya aşağıdaki banka hesap numaralarına üye sicil numarasını belirterek yatırabilirler.

T.Vakıflar Bankası A.Ş. Aspendos Şubesi IBAN NO : TR62 0001 5001 5800 7299 2470 80

T.Garanti Bankası A.Ş. Antalya Ticari Şubesi IBAN NO : TR79 0006 2000 0140 0006 2955 96

Ayrıca, Akbank’ın tüm şubelerinden masrafsız olarak aidat ödemesi yapılabilmektedir.

Mali İşler Müdürlüğü

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • Lösev
TS 10002