7326 Sayılı Kanuna İlişkin Kamu Spotu

26 Temmuz 2021 Pazartesi

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, mükellef odaklı hizmet anlayışı ile mükelleflere verilen hizmetin en iyi şekilde yerine getirilmesi ve çağın getirdiği teknolojik imkanlardan yararlanarak vergi ödevlerinin yerine getirilmesi sürecinin kolaylaştırılması amacıyla, tanıtıcı kamu spotları hazırlanmaktadır.


Bu kapsamda 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 09.06.2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre 7326 sayılı Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanmak isteyen mükelleflerin 31 Ağustos 2021 tarihine kadar borç yapılandırma talebinde bulunmaları gerekmektedir.

Bahsi geçen kamu spotuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/video/25_saniyelik_video.zip

İlgili üyelerimize duyurulur.

Kurumsal İletişim Müdürlüğü

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2021 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • İlan
TS 10002