Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyum Danışmanlığı ve VERBİS Bilgilendirme Yazısı Hakkında

16 Kasım 2021 Salı

Antalya Barosu Başkanlığı'ndan alınan 12/11/2021 tarih ve gündem 13/84 sayılı yazıda özetle; 1136 sayılı avukatlık Kanunu'nun 35'inci ve 63'üncü maddeleri gereğince, avukat olmayan gerçek ya da tüzel kişilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uyum süreci ile ilgili evraklar, aydınlatma metinleri, taahhütler, politikalar ve sözleşmeler düzenlemesinin hukuka aykırı olduğu, KVKK uyum sürecine ilişkin hukuki mütalaa verme, bu işlere ait bütün evrakı düzenleme yetkisinin yalnızca avukatlara tanındığı belirtilmiştir.


Söz konusu yazıda devamla, Odamıza bağlı gerçek/tüzel kişilerin Kişisel Verilerin Korunması uyumluluğu ve VERBİS için dışarıdan hizmet almayı talep etmesi durumunda;

  • Hizmet ekibinde en az bir avukatın bulunması,
  • 1136 sayılı avukatlık Kanunu'na aykırı bir şekilde avukatsız 'VERBİS Danışmanlığı' hizmeti veren gerçek/tüzel kişilere itibar edilmemesi,

Hususlarının KVKK nezdinde idari bir yaptırımla karşılaşmama adına büyük önem arz ettiği vurgulanmıştır.

Bilgilerinize sunulur.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2021 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • İlan
  • LÖSEV
TS 10002