Ölçü ve Ayar İle İlgili Diğer İşlemler

19 Ocak 2022 Çarşamba

Ölçü ve ölçü aletlerini imal eden, satışa arz eden, satın alan, bulunduran veya kullanan gerçek veya tüzel kişilerin anılan Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen süreler dikkate alınarak 2022 yılı Ocak ayı başından Şubat ayı son gününe kadar başvuruda bulunulması gerekmektedir.


T.C. Antalya Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün 18.01.2022 tarih ve E-57897445-301.99-3272616 sayılı yazısında,  Ölçü ve Ölçü Aletlerinin periyodik muayene ve damgaları 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen süreler dahilinde yapıldığı belirtilmektedir.

 

Bu kapsamda; ölçü ve ölçü aletlerini imal eden, satışa arz eden, satın alan, bulunduran veya kullanan gerçek veya tüzel kişilerin anılan Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen süreler dikkate alınarak 2022 yılı Ocak ayı başından Şubat ayı son gününe kadar başvuruda bulunulması gerekmektedir.

 

T.C. Antalya Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen Ölçü ve Ölçü Aletleri Periyodik Muayene ve Damga Duyurulu yazı ekte yer almaktadır.

 

Üyelerimizin bilgi ve dikkatine sunulur.

 

Meslek Komiteleri Müdürlüğü

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2022 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • İlan
TS 10002