DDX Dijital Dönüşüm Değerlendirme Modeli ve Eğitim Programı

5 Mayıs 2022 Perşembe

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yazı ekinde gelen TÜBİTAK’ın 18.04.2022 tarih ve 229442 sayılı yazısı ile; 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Belgesi'nde "İşletmelerin dijital dönüşüm olgunluk seviyelerinin belirlenmesi, sektörel ve işletme büyüklüğüne göre karşılaştırmaların yapılması, yapılan yatırımların etkisinin takip edilmesi için bir dijital dönüşüm olgunluk değerlendirme sistemi oluşturulması amacıyla bir Türkiye modeli geliştirilmesi" hedeflendiği bildirilmiştir.Bu hedef doğrultusunda TÜBİTAK TÜSSİDE, Boğaziçi Üniversitesi tarafından hazırlanan "Dijital Dönüşüm Değerlendirme Aracı"nı temel alarak ülke genelinde yaygın uygulanacak bir "Dijital Dönüşüm Değerlendirme Modeli" geliştirildiği ifade edilmiştir.

TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından geliştirilen bu modelin ülke geneline yaygınlaştırılması için "Dijital Dönüşüm Danışmanları yetiştirilecektir. TÜBİTAK TÜSSİDE ile KOSGEB arasında yapılan iş birliği kapsamında, TÜBİTAK TÜSSİDE'den eğitimi alan ve başarıyla tamamlayan danışmanlar aracılığıyla "DDX Dijital Dönüşüm Modeli" kullanılarak yürütülen danışmanlık çalışmaları, KOSGEB tarafından desteklenecektir.

Bu amaçla hazırlanan eğitim programına başvurular https://ddxhamle.org/ adresinden 8 Nisan - 8 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılabilecek olup, başvuru koşulları, eğitim takvimi ve programa ilişkin detaylı bilgiler aynı portalda yer almaktadır.

İlgili üyelerimizin bilgi ve dikkatine sunulur.

Araştırma ve Ticaret Geliştirme Müdürlüğü

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2022 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • İlan
TS 10002