Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması veya Tarife Kontenjanı Uygulanması (AB)

15 Mayıs 2019 Çarşamba

TOBB'dan gelen yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın yazısına istinaden, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya almanın, üretimin tüketimi karşılamadığı ürünlerde ise kota başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı ifade edilmektedir.


Anılan yazının devamında; AB ya da Türk firmalarınca 01/01/2020 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen ekte yer alan ürünlere ilişkin itirazların T.C. Ticaret Bakanlığı'na en geç 28/05/2019 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan evrak kayıt numarası alınmış olması gerekmekte olup başvurulara ilişkin formlara Bakanlık web sayfasından ulaşılabilmektedir.

Ayrıca firmalarımız tarafından listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı, GTP’den ziyade ürün tanımlarının incelenip, tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılması önem arz etmektedir.

İlgili Bakanlık Yetkililerinin İletişim Bilgileri :

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:
- Mehmet CUMHUR (Uzman) Tel: 0 312 204 99 43 E-posta: cumhurm@ticaret.gov.tr
- Fundagül BACI (Uzman) Tel: 0 312 204 91 46 E-posta: bacif@ticaret.gov.tr
- Furkan Eren KAHVECİ (Uzman) Tel: 0 312 204 95 77 E-posta: kahvecif@ticaret.gov.tr

Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:
- Muhammet HARTAVİ (Uzman) Tel: 0 312 204 95 84 E-posta: hartavim@ticaret.gov.tr
- Osman SERT (Uzman) Tel: 0 312 204 99 38 E-posta: osmans@ticaret.gov.tr
- Fatma Hilal YÜNEY (Mühendis) Tel: 0 312 204 92 96 E-posta: yuneyf@ticaret.gov.tr
- Neslihan YAVUZ (Uzman Yrd.) Tel: 0 312 204 95 94 E-posta: yavuzne@ticaret.gov.tr

Üyelerimizin bilgisine sunulur.

AB ve Dış İlişkiler Müdürlüğü

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
TS 10002