Libya Vergi Beyannameleri

1 Ekim 2012 Pazartesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıya atfen; Libya’da faaliyette bulunan firmalarımız için süreleri biten mali yılların beyanname sunma sürelerinin, gelir vergisi ile ilgili taksitlerin gecikme cezasından muafiyet süresinin, keza, damga vergisi kesintisi yapan tarafların gecikme cezasından muafiyet süresinin 31.12.2012 tarihine kadar temdit edildiği bildirilmektedir. Libya’da iş yapan Türk müteahhitlik firmalarından son günlerde personel oturma ve çalışma izinleri, vize temini gibi bürokratik işlemlerle ilgili Libya kurumlarınca “vergi borcu yoktur” yazısının talep edildiği hususunun Ekonomi Bakanlığı’na iletilmesini müteakip diplomatik kanallardan girişimde bulunulduğu iletilmektedir.


Bu çerçevede, Libya Dışişleri Uluslararası İşbirliği Bakanlığından alınan 05.09.2012 tarihli Nota’da;
 
1.      Libya Maliye Bakanlığı’nın Libya’da faaliyet gösteren Türk şirketleriyle diğer şirketlerin maruz kaldıkları sıkıntıların bilincinde olduğu ve bu sıkıntıların hafifletilmesine yönelik olarak ertelemeye ilgili önerilen çözümün kabul edildiği
,
2.      Ancak, maaş ve ücretlerinin ödenmesinden doğan vergilere ilişkin olarak, söz konusu maaş ve ücretlerin şirketler tarafından çalışanlara zaten ödenmiş olduğu ve şirketlerin gerekli vergi kesintisini söz konusu maaş ve ücretlerin ödenmesi sırasında yaptığı dikkate alınarak ödeme yapılması gerektiği,
 
3.      Vergilerin ödendiğini gösteren belgenin ise, ilgili şirketlerin söz konusu vergileri ödemeden verilmesinin mümkün olmadığı, zira şirketlerin buna yönelik yükümlülüklerinin 2010 yılı öncesinden terettüp ettiği, Vergi Dairesi’nin şirketleri vergi yükümlülüğünden muaf tutamayacağı, böyle bir muafiyetin hem görevlileri hem de Vergi Dairesi’ni zarara uğratacağı ifade edilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
TS 10002