AKB İş Olanakları Semineri 2012

1 Ekim 2012 Pazartesi

TOBB ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun, 12 yılı aşkın süredir ortak çalışmalar yürüttüğü Asya Kalkınma Bankası (Asian Development Bank - ADB), dünyanın en önemli kalkınma bankalarından biri olarak bölge ülkelerinde altyapıdan enerjiye, eğitimden sağlığa kamu ve özel sektör kaynaklı pek çok kalkınma odaklı projeye finansman sağlamaktadır.Asya Kalkınma Bankası'nın yapısını ve faaliyetlerini Türk iş dünyasına tanıtmak ve banka tarafından finanse edilen projelere katılım koşullan hakkında Türk firmalarını bilgilendirmek amacı ile düzenlenen "Asya Kalkınma Bankası İş Olanakları Semineri" 31 Ekim - 1 Kasım 2012 tarihlerinde İstanbul TOBB Plaza'da gerçekleştirilecektir.


Bilindiği üzere Türkiye, Türk özel sektörüne yeni pazar olanakları yaratılması ve Orta Asya'da yeni kurulan Türk Cumhuriyetlerinin dünya ekonomisi ile entegre olmasına destek olmak amacı ile, Asya Kalkınma Bankası'na 1991 yılında "donör ülke" statüsü ile üye olmuştur. Asya'nın kalkınmakta olan ülkelerinde ADB tarafından finanse edilen projelerde 1997 yılından bu yana özellikle inşaat alanında önemli görev almaya başlayan Türk firmaları Bankanın projelerine malzeme, ürün, hizmet ve danışmanlık sağlayabilmekte ve bu kapsamda, ADB'nin ihalelerine teklif verebilmektedir. Kurulduğu ilk yıllarda daha çok üye ülke hükümetleri tarafından hazırlanan projelere finansman sağlayan ADB, son yıllarda söz konusu ülkelerde özel sektörün doğrudan desteklenmesinin kalkınmaya olan etkisinin tespit edilmesi ile giderek artan oranda özel sektöre de kredi vermeye başlamıştır.

 "Asya Kalkınma Bankası İş Olanakları Semineri" ile Türk firmalarının Bankanın söz konusu projelerinde daha fazla görev alabilmesi ve bu doğrultuda gerekli bilgi alışverişinin sağlanması hedeflenmektedir. İki gün sürecek seminer programı kapsamında, Asya Kalkınma Bankası'na ilişkin gerçekleştirilecek genel sunumun ardından, son dönemde hızlı kalkınma grafiği çizerek Türk firmalarının ilgisini çeken Endonezya, Pakistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan'da Banka'nın sunduğu proje imkanları ile ilgili bilgi verilecektir. Öğle yemeğinin ardından 31 Ekim 2012 Çarşamba günü seminer, ADB destekli projelere ilişkin ihale süreci, değerlendirme kıstasları bilhassa ürün ve hizmet tedariki alanında (inşaat, mühendislik ve malzeme tedariki veya üretiminde faaliyet gösteren firmalara yönelik ) bilgi verilecektir. Ardından, dileyen katılımcılara randevu alınarak ADB yetkilileri ile ikili görüşme yapma imkanı sunulacaktır.

Seminer'in ikinci günü 1 Kasım 2012 Perşembe günü, danışmanlık alanında (enerji, su temini, yol/havalimanı, demiryolları, finans, telekomünikasyon, IT, tarım ve sulama, çevre, sağlık sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara yönelik) ADB destekli projelere ve ihale süreçlerine ilişkin bilgi verilecektir. Danışmanlık alanında daha detaylı bilgi sahibi olmak isteyen katılımcılara randevu alarak ADB uzmanları ile ikili görüşme yapma imkanı sunulacaktır.

Asya ve Pasifik Bölgesi'nde halihazırda Asya Kalkınma Bankası tarafından finanse edilmekte olan ve ihale süreci devam eden projeler hakkında bilgiye ve bu projelerin ihale ilanlarına ise http://www.adb.org/Business/Opportunities/default.asp internet sayfasından erişim sağlanabilir.

Aşağıda taslak programı sunulan söz konusu seminere katılmak isteyenlerin ilişikte bulunan katılım formunu eksiksiz doldurarak, katılım ücreti olan 100 TL'nin İş Bankası, Beyoğlu Şubesi (Şube kodu: 1011) DEİK Türk - Asya Pasifik İş Konseylerinin TR 70 0006 4000 0021 0113 3147 26 nolu hesabına ödeyip, banka dekontu ile birlikte en geç 26 Ekim 2012 Cuma günü mesai bitimine kadar DEİK'e (Dilek Morgül; Tel: +90 212 339 50 18. Faks: +90 212 270 37 84, e­-mail: dmorgul@deik.org.tr) iletmeleri gerekmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
TS 10002