İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimleri

18 Haziran 2012 Pazartesi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden gelen 05.06.2012 tarihli yazıda; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 13 üncü maddesinde iş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması, 14 üncü maddesinde ise meslek hastalığının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulmasına ilişkin hükümlere yer verildiği, iş kazası ve meslek hastalığının bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar ise Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 35 ve 36 ıncı maddelerinde düzenlendiği ifade edilmektedir.


Buna göre, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimlerinin elektronik ortamda gönderilmesi için hazırlanan bilgisayar programı 28.02.2012 tarihinde işletime açılmıştır.

 

İşverenler tarafından elektronik ortamda gönderilecek olan İş kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim formuna www.sgk.gov.tr adresinden “E-Sgk / Diğer Uygulamalar / Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi alt menüsünden “Hizmet Akdi İle Çalışanlar” başlığı altındaki “İşveren Bildirim İşlemleri” ekranından ulaşabilecektir.

 

Bu nedenle, meydana gelebilecek her türlü iş kazası ve meslek hastalığı bildirimlerinin elektronik ortamda yapılması gerekmektedir. Elektronik ortamda yapılan bildirimler için kağıt ortamında tekrar bildirim yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

 

Bu itibarla, bahsi geçen konu Odamız üyelerine önemle duyurulur.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination