Moğolistan/Yabancı Yatırımcılar

25 Haziran 2012 Pazartesi

TOBB'dan alınan yazıda, Moğolistan Parlamentosu Komisyonu’nda kabul edilen stratejik sayılan sektörlerde faaliyetlerde bulunan veya stratejik büyüklüğe sahip işletmelerdeki yabancı yatırım koşullarını belirleyen sınırlayıcı ve denetleyici hükümler içeren ve Odamız Dış Ekonomik İlişkiler Servisi'nde gayri resmi İngilizce tercümesi verilen yeni yasa tasarısı hakkında bilgi verildiği belirtilmiştir.


Söz konusu yasa ile, piyasanın işleyişini bozacak tekelleşmeyi ve alıcıların satış fiyatını belirlemesini sağlayacak tekelci düzenlemeleri ve stratejik sektörlerde yabancı kamu şirketlerinin hakim ve piyasayı bozucu bir konuma gelmesinin önlenmesi, onay prosedürünü düzenlemek suretiyle stratejik sektörlerde yabancı yatırımların izlenmesi ve denetlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca Moğolistan yetkililerince, onay işlemlerinin onay konusunun özelliğine göre 30, 60 veya 90 gün sürebileceği, madencilik, bankacılık ve finans, medya, bilgi ve iletişim sektörlerinin stratejik kabul edildiği ve Hükümetçe bir sektörün stratejik görülmesi halinde stratejik sektörler listesine dahil edilmesi için Parlamentoya teklifte bulunabileceği belirtilmiştir.

Yazıda devamla, stratejik sektörlerde faaliyet gösteren bir işletmedeki yabancı yatırımcı payının %49’u aşması ve aynı zamanda yatırım miktarının 100 milyar Tugrig’den fazla olması durumunda, onay kararının Hükümetin teklifi üzerine Parlamento tarafindan verileceği, yabancılar tarafından stratejik işletmenin 1/3 veya daha fazla hissesine sahip olunmasının onay işlemini gerektireceği, stratejik sektörde faaliyet gösteren bir şirketin mal, iş ve hizmet alımında Moğolistan’ın ulusal şirketlerine öncelik verileceği ifade edilmiştir.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination