Çevre Görevlisi İşlemleri

28 Mart 2012 Çarşamba

TOBB aracılığıyla gelen T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün 13.03.2012 tarih ve 4138 sayılı yazısı ile, Bakanlıkça hazırlanan 12.10.2010 tarihli Resmi Gazate’de yayımlanan Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinde "Tesis veya faaliyetlerden; Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan tesisler, en az bir çevre görevlisi istihdam etmek ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre yönetimi birimi kurmak zorundadır.” hükmü bildirilmektedir.


İlgili Yönetmeliğin 5 nci maddesinin (b) ve (c) bentlerinin ise, hangi bölümlerden mezun olanların Çevre Görevlisi sınavına girebileceklerini açıkladığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, 12 Mayıs 2012 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca Çevre Görevlisi Sınavı yapılacak olup, sınav başvurularının 12 Mart - 27 Nisan 2012 tarihleri arasında http://meb.gov.tr internet adresinden elektronik olarak yapılabileceğı bildirilmiştir. 

İlgililere duyurulur.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2021 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • İlan
TS 10002