Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısı

30 Mart 2012 Cuma

Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan Kanun Tasarısı'nda Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu çalışmaları sürecinde ciddi değişiklikler yapılmıştır.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; “ Türkiye'de çalışama hayatı ve rekabet gücü açısından kritik öneme haiz olan Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısı bilindiği üzere bir süreden beri gündemdeki yerini korumaktadır. Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan Kanun Tasarısı'nda Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu çalışmaları sürecinde ciddi değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklerden önemli olanlar aşağıda konu başlıkları halinde dikkatinize sunulmuştur:

İşkolu Barajı:
- Kanun Tasarısı'nda % 3 olarak belirtilen işkolu barajı % 1 ‘e indirilmiştir.
- Toplu iş sözleşmesi yetkisi alacak sendikanın ilgili işkolunda en az 2,000 üyesi bulunması ek şart olarak ilave edilmiştir.
- Ekonomik ve Sosyal Konsey üyesi olmayan sendikalar bakımından % 1 olan işkolu barajının beş yıl süre ile % 3 olarak uygulanması öngörülmüştür.
- İşkolu barajım "beş yıllık" süre içinde "yüzde üç ila binde beş" arasında değiştirmek üzere Bakanlar Kurulu'na yetki verilmiştir.

İşkolu Sayısı
- Tasarıda 18 olan işkolu sayısı eldeki tabloda da görüleceği üzere 21'e çıkarılmıştır.
- Böylece, "Gıda Sanayi", "Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı" ve "Liman, Ardiye ve  Antrepoculuk" ayrı işkolları olarak teşkilatlandırılmıştır.

Sendikal Tazminat
- İşyerinde 30'un üzerinde işçi çalışması ve 6 aylık çalışma süresi koşulu aranmaksızın dava açma ve sendikal tazminat alma hakkı tanınmıştır.

Sendika Temsilcilerinin İşe İade Garantisi
-Sendika Temsilcilerinin, temsilcilik faaliyetlerinden kaynaklanan iş garantileri genişletilerek, "temsilcilik boyunca iş sözleşmeleri haklı bir neden olmadıka ve nedenini yazılı olarak açık ve kesin bir şekilde bildirilmedikçe feshedilemez" şeklinde değiştirilmiştir.

Sendika Kulübesi Barakası ve Çadırı
-"İşçiler veya işçi sendikası tarafımdan kulübe, baraka ve çadır gibi barınma vasıtaları kurulamaz" ifadesi tasarıdan çıkarılmıştır.

Sendikaların Üyelik İşlemleri
- Sendikaların üyelik işlemlerinin 1 yıl süreyle noter üzerinden yapılması, 1 yıl sonra tüm işlemlerin e-devlet üzerinden yapılması kararlaştırılmıştır.” denilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
TS 10002