“Kültürel Alandaki Destek (sponsor) Faaliyetlerinin Teşvik Edilmesi Hakkındaki Genelge”

5 Nisan 2012 Perşembe

“Kültürel Alandaki Destek (sponsor) Faaliyetlerinin Teşvik Edilmesi Hakkındaki Genelge” kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığınca kültürel faaliyetleri destekleyen gerçek veya tüzel kişilere vergi avantajları sağlanmaktadır.


İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan yazıda, 31.07.2004 tarihli ve 25539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5228 Sayılı “Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ve 2005/13 sayılı “Kültürel Alandaki Destek (sponsor) Faaliyetlerinin Teşvik Edilmesi Hakkında Genelge” kapsamında;  kültürel alandaki destek (sponsor) faaliyetlerinin teşvik edilmesi için kültürel faaliyetleri destekleyen gerçek veya tüzel kişilere bazı vergi avantajlarının sağlandığı belirtilmektedir.

 

Bu kapsamda, genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görünen birçok kültürel amaçlı faaliyete ilişkin harcamalar ile bu amaçla yapılan her türlü bağış ve yardımların % 100’ünün kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum kazancından indirileceği  (Kurumlar Vergisi Kanunu); gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirileceği (Gelir Vergisi Kanunu) ifade edilmektedir.

 

Kültürel alandaki faaliyetlere ilişkin sponsorluk (destek) başvurularının Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu mevzuat kapsamında değerlendirildiği belirtilmektedir. Söz konusu genelgeye ve eklerine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2021 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • İlan
  • LÖSEV
TS 10002